Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Балообразуване / Философски факултет / Психология

   

- Модул за придобиване на професионална квалификация „учител по психология и философските дисциплини в средните училища“

 

Форма на обучение: Редовна

 

Оценка от изпита по   Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)* БАЛ

По избор
І. Изпит с коефициент 3:
1. Български език и литература;
2. Английски език;
3. Немски език;
4. Френски език;
5. Испански език;
6. Руски език;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:
7. Български език и литература;
8. Английски език;
9. Немски език;
10. Френски език;
11. Испански език;
12. Руски език

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Български език
и литература

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Чужд език

 

 

 

 

=

 

 

 

 

30 макс.
бал

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.