Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Балообразуване / Философски факултет / Философия

   

Форма на обучение: Редовна, Задочна

 

Състезателни изпити   Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*   БАЛ

По избор:
І. Изпит с коефициент 3:
1. Философия и социални науки;
2. Български език и литература;
3. История на България;
4. Английски език;
5. Немски език;
6. Френски език;
7. Испански език;
8. Руски език;
9. Математика I;
10. Математика II;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 3:
11. Философски цикъл

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Български език и литература

 

 

 

 

+

 

 

 

Философия;
Обществознание;
Логика и психология;
Етика и право;
Свят и личност

 

 

 

 

=

 

 

 

 

30 макс.
бал

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.