Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Публична лекция и дискусия на тема: „Новият Закон за счетоводството – нормативна рамка и предизвикателства" - Лектор: Велин Филипов

   

10.11.2016

 

Лектор: Велин Филипов – заместник-председател на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители в РБългария (ИДЕС) и съпредседател на Учебно-методичния съвет на ИДЕС, дипломиран експерт – счетоводител и регистриран одитор.

 

Дата: 09.11.2016 г. (сряда)

Час: 12:00 ч. – 14:00 ч.

Място: Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, зала 400

 

thumbnail_image-0-02-05-ade94fe846bbe2cd05bcf35d9d2057b957194b148b5bd846de575e91184375a7-V

 

Основни въпроси, които бяха засегнати в публичната лекция:

1. Принципни въпроси свързани с новия Закон за счетоводството (ЗСч), включително връзка с европейското законодателство; ключови нови моменти в него и липса на качествено развитие на финансовата отчетност в страната.

2. Категории групи предприятия – (не)съответствие между чл. 21 („консолидирана основа“) и чл. 3, § 8 от Счетоводната директива.

3. Премахване на срока за изготвяне на финансовите отчети - връзка и взаимодействие с данъчното законодателство.

4. Компоненти на годишния финансов отчет – чл. 29 от ЗСч.

5. Приложима счетоводна база – чл. 34 от ЗСч и ПЗР – правила; опции и последствия.

6. Публичност на финансовите отчети – чл. 38 от новия ЗСч и санкцията – ключови аспекти.

7. Дефиницията за нетни приходи от продажби – несъответствие с Директивата и необходимост от промяна.

 

Дискусия

thumbnail_image-0-02-05-bbaabd6dede3db422b4243ced4ac8b2fbea7dc5660f29222ab92525431ebdec5-V
thumbnail_image-0-02-05-e6d9d4d7171b7d6254f1f52f09299479136d03ceaf2be57b52d59f0e65060e7b-V