Начало / Образование / Следдипломна квалификация / Японски език и култура

   

Факултет по класически и нови филологии

Специалност Японистика

 

КУРС

ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

 

Курсът предлага широкопрофилна подготовка в посочената област. Предназначен е за специалисти от различни сфери, които желаят да придобият основни практически умения за общуване на японски език, както и базови познания за японската култура и общество. Подходящ е и за служители в държавната администрация, чиято сфера на дейност предполага контакти с Япония, и за ръководители и служители на фирми, които имат бизнес отношения с японски компании и организации.

Обучението се извършва в специалност “Японистика” на Катедра “Езици и култури на Източна Азия” от висококвалифицирани български и японски преподаватели.

Продължителност на обучението - 2 години, по два семестъра годишно / 3 пъти седмично от18 до 21ч.

След успешно приключване на обучението се издава свидетелство за професионална квалификация.

Записване - срок постоянен, в каб. 214, партер, Ректорат, Северно крило, бул. Цар Освободител 15.

Документи за кандидатстване – заявление до Ректора за участие в курса (свободен текст), ксерокопие на диплома за висше образование (за действащи студенти – уверение за студентско положение), документ за платена такса – фискален бон или бордеро.

Начин на плащане: по банков път-IBAN BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC BNBGBGSD, БНБ-София; или в Софийски университет-Ректорат, Паричен салон – 6 етаж, Северно крило. Задължителна информация за банковия документ – трите имена, Факултет по класически и нови филологии и името на курса – Японски език и култура.

Такса за обучение – 760 лв. на година.

 

За допълнителна информация:

Сектор "Следдипломна квалификация", Ръководител сектор: Цветана Панова

Ректорат, каб 214, Тел.: (+ 359 2) 9308 548, (+ 359 2) 846 35 46, E-mail:
tspanova@admin.uni-sofia.bg

ЦЕНТЪР ЗА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ - Отдел “Студенти”

Бул. “Тодор Алексанров” №79, каб. 2, Мария Тодорина

02/829 37 83 вътр. 117; 02/829 37 85, E-mail: mimi_todorina@abv.bg