Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Подписано споразумение за сътрудничество между KPMG и Стопанския факултет

   

04.02.2016

 

На 1 февруари 2016 г. Деканът на Стопанския факултет, доц. д-р Теодор Седларски и управляващият съдружник на KPMG-България, г-жа Гергана Мантаркова подписаха споразумение за сътруничество.

FEBA-KPMG

 

Цел на споразумението е страните да си оказват съдействие за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на счетоводството, одита, финансите, икономиката и управлението чрез повишаване на техните теоретични знания и развиване на практически умения.

За постигането на тази цел страните ще си съдействат при осъществяване на дейности като

  • Обновяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет, съобразно актуалните потребности на бизнеса, включително въвеждане на нови курсове и специалности.
  • Представяне на реални казуси от практиката, с цел включването им в учебния процес.
  • Изнасяне на практически ориентирани презентации в областта на финансовата и управленска отчетност, данъци, одит, финанси, стратегическо планиране, ИТ бизнес решения и други тематични полета.
  • Осигуряване на студентски стажове и посещения, и подпомагане кариерното ориентиране и мотивиране на студентите на Стопанския факултет.
  • Популяризиране на партньорството и съвместните инициативи за увеличаване на обществения престиж на двете страни по Споразумението, както и на професиите в сферата на счетоводството, одита, финансите, икономиката и управлението.
  • и др.
FEBA-KPMG-Signature

Подготовката на споразумението се осъществи с активната роля на ръководителя на магистърската програма "Счетоводство и одит", доц. д-р Елеонора Станчева.