Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Производствен стаж и бъдещи кариери в туристическата индустрия на България

   
Производствен стаж и бъдещи кариери в туристическата индустрия на България

Доц. Мариана Асенова

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе традиционната, 21-ва по ред, среща между представители на туристическата индустрия в България и студентите от трeти курс на специалност „Туризъм” към Геолого-географския факултет. Срещата се проведе във връзка с осигуряването на производствен стаж и бъдещи кариери в туристическата индустрия на България.

На срещата присъстваха ректорът на СУ проф. дфн Анастас Герджиков, деканът на Геолого-географския факултет доц. д-р Филип Мачев, преподаватели, студенти и представители на туристическия бизнес.

Срещата бе открита от доц. д-р Мариана Асенова, ръководител на Катедра „География на туризма“ към ГГФ. Тя представи накратко идеята за срещата, която е в помощ на организацията за производствения стаж на студентите. Доц. Асенова заяви, че винаги на производствения стаж е отдавано голямо значение и подчерта, че учебният план на катедрата е уникален за България - съществува от 1993 г. и още оттогава е предвидено един семестър в трети курс да бъде посветен на производствен стаж в реална работна среда. „По този начин академичното знание, което колегите получават в Университета, бива допълнено с практически познания“, каза още доц. Асенова.

Тя отбеляза, че производственият стаж е изключително полезен за всички, които са ангажирани с него. Студентите получават реална представа за туристическия бранш и за секторите в него. Работодателите имат досег с млади хора, които могат да дадат нови идеи, а преподавателите получават възможност да актуализират учебни планове съобразно измененията в туристическия пазар и очакванията на самите туристически фирми.

Производственият стаж наистина е една успешна практика за нас и това го доказва фактът, че наши студенти често започват работа във фирмите, в които са били на стаж“ – каза доц. Асенова и изрази и задоволството си, че сред представителите на работодателите на срещата има и възпитаници на Софийския университет.

Доц. Асенова представи и резултатите от последната Национална рейтингова система за професионално направление „Туризъм“ и подчерта, че Софийският университет винаги е бил на първо място, а тази година е с впечатляващи резултати спрямо следващите в класацията.

1-1

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков поздрави присъстващите и отбеляза, че подобни срещи са изключително полезни и самата идея за практически стажове е много важна. Той отбеляза, че в продължение на много години държавата не е финансирала подобни инициативи, въпреки дискусиите за необходимостта от връзка между образованието и бизнеса, за стажове, за учебни планове и програми, които да са изготвени съвместно. По думите му, през последните три години има значително развитие в тази посока.

Ректорът даде пример с проекта „Студентски практики“, към който интересът е бил изключително голям и вече 5500 студенти от СУ са успели да осъществят подобно практическо обучение. Проф. Герджиков окуражи младежите да се възползват и през януари 2016 г. отново да кандидатстват по проекта „Студентски практики”.

Той напомни на преподавателите и представителите на бизнеса за Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, която стартира и вече са публикувани насоките за кандидатстване на две от най-големите мерки, свързани със създаването на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност. Проф. Герджиков посочи, че където има капацитет – преподаватели с умения и изследователи, е необходимо да бъдат привлечени и други организации – от бизнеса, от БАН и от други университети.

Проф. Герджиков окуражи присъстващите на срещата за съвместни инициативи и изрази готовността си да им съдейства.

Самата сфера е важна, туризмът е бранш, който ще бъде инвестиционен приоритет на държавата през следващите години, защото там ще успеем да създадем много работни места и продукт, който да бъде продаваем у нас и в чужбина. Затова тези практически стажове са толкова важни“, каза още проф. Герджиков и призова студентите да бъдат активни, за да имат не само теоретичните знания, но и да са готови за пазара на труда.

3

Доц. Филип Мачев, декан на Геолого-географския факултет на СУ, отбеляза, че е радостен да присъства на тази среща, която ще бъде много полезна и за двете страни. Той подчерта, че бизнесът ще срещне подкрепа от страна на Геолого-географския факултет и пожела успех на събитието.

2-1