Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Гл. асистент Филип Шабански защити докторат

   

22.12.2014 г.

На 22 декември 2014 г. гл. ас. Филип Шабански защити докторат на тема: „Усъвършенстване на спортния туризъм чрез ситуиране на спортните събития към туристическата дестинация” в Стопанския факултет, за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – Туризъм).

 

Честито и успех в научната и преподавателска дейности на гл. ас. д-р Филип Шабански.