Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Защити на магистърски тези - февруари 2015 г.

   

21.01.2015

 

Защити на магистърски тези - февруари 2015 г.

 

Получаване на заявление за защита на магистърска теза и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ от инспектор – магистри - кабинет 401:

 

27 до 29 януари 2015 г. 9,00 - 11,00 / 16,00 - 18,00.

03 до 05 февруари 2015 г. 9,00 - 11,00 / 16,00 - 18,00

 

Предаване на магистърски тези за защита - февруари 2015 г. по катедри:

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА"

Макроикономика; Икономика на фирмата; Приложна икономика

Предаване на магистърки тези: гл.ас. д-р Роска Русинова

09 февруари (понеделник) от17.00 до 18.00 ч. каб. 503

10 февруари (вторник) от 14,00 до 16.00 ч. каб. 401

Защита на магистърски тези 24 февруари 2015 г. (вторник) – 9,00 ч. в Стопански факултет, зала 524

 

 

КАТЕДРА "СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ”

Статистика и финансова иконометрия, Управленски информационни системи, Актюерство и управление на риска, Статистика, иконометрия и актюерство

Предаване на магистърски тези - в каб. 504

Дати за предаване:

05 февруари (четвъртък) от 17.00 до 19.00 ч. и

06 февруари (петък) от 12.00 до 14.00 ч.

Защита на магистърски тези на 23 февруари (понеделник) 2015 г. - 9,00 ч в Стопански факултет, зала 304

 

 

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО”

Предаване на магистърски тези

Счетоводство и контрол

Доц. д-р Е. Станчева, каб. 101

10 февруари (вторник) от 14,00 - 19,00 ч. – каб. 101

Финанси и банково дело

Гл.ас. д-р Б. Банов

10 февруари (вторник) от 17,00 – 19,00 часа - каб.126

Защита на магистърски тези – 24 февруари 2015г. (вторник) от 9,00ч. в Стопански факултет, зала 304

Предаване на магистърски тези в програма

Финансов мениджмънт на английски език

Доц. д-р Марселен Йовоган

до 4 март 2015

Защита на магистърски тези – 8 и 9 април 2015г. от 9,00ч. в Стопански факултет

 

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ"

Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги; Икономика и мениджмънт на науката, образованието и иновациите; Икономика и управление на публичния сектор; Икономика и управление на сгради и съоръжения; Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство;Икономика и управление на туризма; Икономика и управление на аграрния сектор; Управление на иновациите в публичния сектор; Бизнес администрация-Икономика и управление на здравеопазването

Предаване на магистърски тези

ас. Атанас Георгиев, каб. 122

04 февруари (сряда) – 16,00-19,00 ч., каб. 122

05 февруари (четвъртък) – 16,00-19,00 ч., стая 122

Защита на магистърски тези на 23 февруари (понеделник) 2015 г. - 9,00 ч в Стопански факултет, зала 420

 

 

КАТЕДРА "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

Бизнес администрация-Стратегическо управление; Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси Предаване на магистърски тези

ас. Иванка Михайлова, каб. 326

29 януари (четвъртък), 16-18 часа, каб. 326

3 февруари (вторник), 9-12 часа, каб. 326

Защита на магистърски тези – 26 февруари 2015г. (четвъртък) – 9,00 ч. в Стопански факултет, зали 304, 400 и 524.