Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Тържествено отбелязване 140 години от рождението на проф. Михаил Герасков

   
Тържествено отбелязване 140 години от рождението на проф. Михаил Герасков

Проф. дмн Пенко Шотеков-Герасков

В Заседателна зала 1 беше тържествено отбелязана 140-годишнината от рождението на проф. Михаил Герасков. По време на събитието внукът на именития педагог проф. дмн Пенко Шотеков-Герасков дари личния архив на Михаил Герасков на Университетския архив. Честването се организира от катедра "История на педагогиката и управление на образованието" към Факултета по педагогика на СУ.

В препълнената зала присъстваха заместник-ректорът на СУ проф. Албена Чавдарова, деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Бончо Господинов, членове на секцията по педагогика и психология към Съюза на учените, много преподаватели и студенти.

Честването бе открито от доц. д-р Пенка Цонева, ръководител на катедра "История на педагогиката и управление на образованието", която поздрави присъстващите и определи проф. Михаил Герасков като виден представител на българската педагогическа научна мисъл, бележит университетски професор със забележителен принос в научната, теоретична и практическа подготовка на българското учителство, интелектуалец и общественик.

1

Доц. д-р Пенка Цонева

Проф. дмн Пенко Шотеков-Герасков – внук на проф. Герасков, изрази вълнението си, че именно в Алма матер се чества годишнината на проф. Герасков. Той благодари на организаторите за това, че се възкресява името на видния български педагог.

Пред аудиторията проф. Шотеков разказа накратко биографията на своя дядо, когото определи като типичен учител и типичен представител на новоизграждащата се интелигенция в нова България. Проф. Михаил Герасков завършил VII клас в гимназията в гр. Берковица. По онова време всички, които са завършвали VII клас, са ставали учители. Учител станал и той. По-късно учи в техникум и повишава степента на образованието си и тръгва по попрището на учителското дело.

Тогава учителското съсловие е било ядрото на интелигенцията в страната. Те са били проводник на всички позитивни идеи, дошли от другите страни. Проф. Герасков е бил широк социалист. Много добре описва цялата тази епоха на борба, на изграждане на педагогическото образование у нас, на борбата на идеите в неговата автобиография, която за съжаление, не е издадена.“ – каза проф. Шотеков-Герасков.

2

През 1905 г. с хонорара от три читанки Михаил Герасков заминава да следва в Цюрих, където завършва педагогика и философия. Когато се завръща, създава педагогическо училище във Враца, а по-късно става и университетски преподавател.

Проф. Шотеков-Герасков разказа, че по време на лекции проф. Михаил Герасков е бил абсолютно спокоен, винаги седял на стол, с кръстосани крака, но бил изключително интересен и забавен лектор, оставил спомени във всички свои ученици.

Сравнително скоро видях огромното творчество на проф. Герасков. Много благодаря на д-р Илиева, която е събрала 99% от библиографията му. Има над 50 монографии, учебници, две неиздадени студии. Цялата му творческа дейност е съпроводена и с обществена дейност. Взима участие в дискусии по много различни въпроси – включително и за сексуалното образование, алкохолизма и т.н.“

Проф. Шотеков-Герасков разказа, че след 9-ти септември 1944 г., когато дядо му вече е бил пенсионер, е бил подложен на унищожителна критика по отношение на разбиранията му за педагогиката, както и заради политическите му убеждения. Той е подготвил писмо, в което да се защити, но то не е публикувано.

В края на представянето на биографията на именития си дядо, проф. Шотеков-Герасков цитира думите му: „Народното образование е сигурна мярка, с която може и трябва да се мери културата на една страна. Народното образование също така е важен белег, по който може да се съди за бъдещето на тази страна“.

3

Илонка Колева

Илонка Колева, ръководител на отдел „Университетски архив” на СУ, изрази радостта си от факта, че фондовете на Архива се обогатяват с още едно ценно постъпление. Тя отбеляза, че в Университетския архив се съхраняват документи на почти всички ректори от последните 40 години, което е огромна чест за Архива. Той съхранява още архивите на проф. Георги Златарски, проф. Цветана Романска, Жана Николова-Гълъбова и редица други изтъкнати университетски преподаватели и изследователи.

Г-жа Колева подчерта, че това не е първото дарителство на семейството и документален фонд на проф. Герасков се съхранява също в Централния държавен архив. „Приемайки тези документи, днес ние нарушаваме едно от най-важните правила на архивистиката, а именно принципа за неделимост на архивния фонд. Но никога не си позволявам да откажа дарения като това, защото смятам, че не трябва да нарушаваме волята на дарителя, а мястото на документите на университетските преподаватели е именно тук, в Университетския архив, където имаме по-голям капацитет и знания да обработим тези документи, тъй като това са нашите преподаватели и ние имаме представа за тяхната научна и творческа работа. Смятам, че фактът, че тези документи пристигат при нас, не е чак такъв грях към това неотменно правило на архивистиката”, допълни Илонка Колева.

По думите й дарението е ценно, защото съдържа първите издания на голяма част от творчеството на проф. Герасков. Илонка Колева добави още, че неговото писмено творчество е много обширно и включва 943 публикации, от които 16 научни труда, 15 учебници, 396 статии. Дарението съдържа и два непубликувани ръкописа от 1957 г., както и биография, кореспонденция, фотографии, документи на Българския учителски съюз и др.

„Вярвам, че добрият пример на проф. Шотeков и на другите наши дарители ще продължи в бъдеще, за да можем да съхраним и популяризираме архивното наследство на нашите преподаватели”, каза г-жа Колева и отправи своята искрена благодарност към проф. Шотeков и д-р Марияна Илиева, която съдейства активно за осъществяването на дарението.

4

Проф. Албена Чавдарова и проф. Пенко Шотеков-Герасков

Проф. Албена Чавдарова, зам.-ректор на СУ, връчи на проф. Шотеков свидетелство за дарение и добави: „Особено съм щастлива като историк на педагогиката и като научен ръководител на д-р Марияна Илиева, да осъществим днешното честване и най-вече тези ценни архиви да бъдат в Университетския архив”.

Нови щрихи към творческия портрет на големия български педагог добави в словото си д-р Марияна Илиева. Тя е автор на първата монография, посветена на педагогическото наследство на проф. Герасков и неговите възгледи в областта на дидактиката и теорията на възпитанието.

5

Д-р Марияна Илиева

Според д-р Илиева големият творец Михаил Герасков определено изпреварва своето време, защото до голяма степен неговите идеи в областта на дидактиката и теорията на възпитанието имат съвременно измерение. Тя добави, че днес пред българската образователна система стоят много образователни въпроси и без съмнение съвременната теория и практика имат нужда от идеите на проф. Герасков, за да почерпят от него принципи и примери за практиката и приложението на различни методи.

„Той е един ерудиран учен с възрожденски дух и сърце, изпълнено да даде всичко от себе си за науката педагогика и за българското учителство. Изследовател, който изразява ясно гражданска и професионална позиция и е последователен в защитата й. Той открито критикува и отстоява чрез аргументация своите възгледи. Твори непрекъснато, дори до края на живота си именно с тази идея: „На българската младеж дадох всичко, отнасях се към нея винаги съчувствено и обективно. Желанието ми е било да я видя издигната като достойни синове и дъщери на народа ни”, добави д-р Илиева.