Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Стартира проект на Философския факултет по ERASMUS + Programme – Jean Monnet Action

   
Стартира проект на Философския факултет по ERASMUS + Programme – Jean Monnet Action

Проектът „Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти“ (EU PETR) стартира през септември 2014 г.

Проектът се ръководи от Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в тясно сътрудничество с водещи специалисти от други звена на Университета – Факултета по педагогика и Департамента за информация и усъвършенстване на учители.

Основната му цел е да насърчи споделянето на добри практики в преподаването на знания за ЕС в началното и средното образование чрез взаимодействие между представители на академичната общност, обучители на учители, учители в различните степени на образователната система, бъдещи учители и библиотекари. Ще бъдат описани и изпробвани в практиката нови добри примери с помощта на различни технологии за виртуализация.

 

За повече информация: http://phls.uni-sofia.bg/article/1334

За връзка с екипа на проекта: jm_schools@phls.uni-sofia.bg