Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по биология продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г.

   
С изпит по биология продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г.

Светослава Бърборска

Днес в 14.00 часа в 255-та аудитория на Ректората Светослава Бърборска от гр. София избра темата, по която ще пишат явилите се на изпита по биология. От подготвените от изпитната комисия седем теми беше изтеглена: „Молекули, носещи генетична информация – същност, структура и функции”. Теди Йорданова от гр. Враца изтегли вариант № 1 на тестa.

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 1 101.

Доц. Милена Стефанова, зам.-ректор на СУ, пожела на явилите се кандидат-студенти да им е светло на душите и цветно на сърцата в днешния празничен ден. Доц. Стоян Шишков, зам.-декан на Биологическия факултет, поздрави кандидатите с направената първа стъпка – кандидатстване в Алма матер и им пожела успех.

1

Теди Йорданова

Изпитната програма по биология е съставена въз основа на учебната програма по биология, одобрена от МОМН за VІІІ, ІХ и Х клас на СОУ - задължителна подготовка. При подготовка за кандидатстудентския изпит могат да се използват учебниците, одобрени от МОМН, които максимално се доближават до учебната програма.

Конкурсният изпит включва:

1. Тестови задачи (30 бр.) от материала за VІІІ, ІХ и Х клас;

2. Тема от учебния материал за ІХ и/или Х клас.

2

Темата изисква обобщаване на биологични знания, включени в повече от един въпрос от програмата. Писмената работа следва да бъде логично подредена, с ясна структура и да доказва, че кандидат-студентът умее да излага изчерпателно и аргументирано знанията си, като наред с това, притежава необходимата обща, биологична и езикова култура.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Оптометрия; Екохимия; Биология; Молекулярна биология; Екология и опазване на околната среда; Биотехнологии; Биология и химия; География и биология; Биомениджмънт и устойчиво развитие; Биология и английски език; Геология; Физическо възпитание и спорт; Медицинска сестра; Медицинска рехабилитация и ерготерапия.

3