Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Хабилитирани преподаватели

   

09.2018 г.

Няколко преподаватели от Департамента по спорт бяха избрани от Факултетния съвет на ФНПП и назначени от Ректора на СУ на академични длъжности, както следва:

  • доц. д-р Анжелина Янева - "професор" - първият професор по спорт в историята на Департамента по спорт в Софийския университет - 12.03.2014 г.;
  • гл.ас. д-р Антон Хиджов - "доцент" - 12.03.2014 г.;
  • гл.ас. д-р Боряна Туманова - "доцент" - .05.2014 г.
  • гл.ас. Георги Игнатов - "доцент" - 05.2014 г.
  • гл.ас. д-р Ирен Пелтекова - "доцент" - 05.2014 г.
  • доц. Костадин Костов - "професор" - 09.2018 г.