Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Висока акредитационна оценка за професионално направление 3.8 Икономика

   

15.02.2014

 

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на Република България даде много висока оценка на професионално направление 3.8 Икономика в СУ "Св. Климент Охридски, по което се обучават студенти само в Стопанския факултет: за бакалавърските и магистърските програми - 9.26, а за докторската програма по Политическа икономия - 9.08.

 

Срокът на валидност на акредитацията е шест години.

 

Официалното уведомление от НАОА - 10.02.2014 (pdf)