Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проект "Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски"

   

14.02.2014

 

На 5-ти февруари се проведе първият тематичен семинар по проект „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

В него участваха на експерти от организациите партньори и преподаватели от факултета. Основният фокус на семинара бяха данните от изследването на потребности от компетенции, въз основа на проучване мнението на работодатели, възпитаници и студенти на Стопанския факултет.

Проектът се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 3.1.07 Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Партньори са: СУ „СВ. Климент Охридски“; БСК; УниКредит Булбанк АД; ТСС ООД; ТехноЛогика ЕАД.