Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Общо събрание

   

22.10.2013 г.

На 22 октомври 2013 г. от 10 ч. (зала № 2) се свиква Общо събрание на Департамента по спорт със следния дневен ред:

  1. Избор на комисии
  2. Избор на Председател на Общото събрание
  3. Отчет на дейността на Департамента по спорт през изтеклия мандат
  4. Промени в Правилника на ДС
  5. Избор на ръководство – директор, Съвет на Департамента

гл.ас. Делчо Илчев,
Председател на ОС