Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   
 • Специалност Философия

Катедра Философия

Писменият държавен изпит ще се проведе на 26.06.2023 г. от 9.00 часа в зала 63, сграда Ректорат.

Устния държавен изпит ще се проведе на 03.07.2023 г. от 8,00 часа в зала 41, Ректорат.

Защитите на дипломните работи ще се проведат на 03.07.2023 г. от 10,30 часа в зала 41, Ректорат.

Конспект за държавен изпит - катедра Философия

Катедра История на философията

Писменият държавен изпит ще се проведе на 26.06.2023 г. от 9.00 часа в зала 63, сграда Ректорат.

Устният държавен изпит ще се проведе на 03.07.2023 г. от 10,00 час в Конферентна зала, Ректорат, Северно крило, ет 1.

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 03.07.2023 г. от 13,00 часа в Конферентна зала, Ректорат, Северно крило, ет 1.

Конспект за държавен изпит - катедра История на философията

Катедра Логика, етика, естетика

Защити на дипломни работи: 3 юли 2023 г. от 10,00 ч. в зала 61А, Ректорат.

 • Специалност Философия на английски език

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 04.07.2023 г. от 11,00 часа в зала 41, Ректорат

 • Специалност Психология - бакалавър

Държавен изпит - 26.06.2023 г. от 9,00 до 13,00 часа онлайн в платформа Мудъл.

Защити на дипломни работи на катедра „Обща, експериментална, развитийна и здравна психология“ - 06.07.2023 г., от 10:00, зала 63/ Ректорат

Защити на дипломни работи на катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“ - 03.07.2023 г., от 09:00, зала 63/ Ректорат

 • Специалност Социология - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 10.07.2023 г. от 09:00 ч. в з.200, бл.4, бул. "Цариградско шосе" 125.

Защитата на дипломни работи ще се проведе на 10.07.2023 г. от 09:30 ч. в з.404, бл.4, бул. "Цариградско шосе" 125

 • Специалност Културология - бакалавър

Датата за държавен изпит и защити на Културологията за втората редовна сесия е 4.09.2023. Молби за допускане се подават до 23.08.2023 при инспектор отдел "Студенти".

Писменият държавен изпит ще се проведе на 26.06.2023 г, понеделник, от 9.00 ч в 54 ауд, бл. 1, кампус „Изток”, бул. „Цариградско шосе №125”.

Защитата на дипломни работи ще се проведе на 03.07.2023 г, понеделник, от 10.00 ч в 410 ауд, бл. 1, кампус „Изток”, бул. „Цариградско шосе №125”.

 • Специалност Политология - бакалавър

Писмен държавен изпит – 27.06.2023 г.. –10,00 часа в зала 307, блок 4, бул. Цариградско шосе 125, бл.4

Устен изпит – 04.07.2023 г. от 10,00 часа в зала 308, блок 4.

Защитити на дипломни работи – 04.07.2023 г. от 10,00 часа в зала 305, блок 4.

 • Специалност Публична администрация - бакалавър

Писмен изпит: 26.06.2023 г. от 10:00 до 12:00 часа зала 500, блок 4, бул. Цариградско шосе 125.

Устен изпит: 03.07.2023 г. от 10:00 часа, зала 512, блок 4.

 • Специалност Библиотечно-информационни науки - бакалавър

Писмен изпит: 26.06.2023 г. (понеделник) от 9,00 часа, присъствено в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, ауд. 47 ауд. 420

Устен изпит: 3.07.2023 г. - 9,00 часа, присъствено, Блок 1, ауд. 53.

Защити на дипломни работи: 3.07.2023 г. (понеделник) от 9,00 часа, в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, ауд. 45

 • Специалност Публични информационни системи

Писмен изпит: 26.06.2023 г. (понеделник) от 9,00 часа, присъствено в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, ауд. 47 ауд. 420

Устен изпит : 3.07.2023 г. - 9,00 часа, присъствено, Блок 1, ауд. 53.

Защити на дипломни работи: 3.07.2023 г.(понеделник) от 9,00 часа, в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, ауд. 45

 • Специалност Европеистика - бакалавър

Писмен държавен изпит – 17 юли 2023 г. от 9,00 часа, бул. "Цариградско шосе" № 125, кампус "Изток", блок 4, ет.2, з.200;

Устен държавен изипит – 24 юли 2023 г. от 10 ч. бул. "Цариградско шосе" № 125, кампус "Изток", ет.1 зала „Яйцето“по предварително изготвен график;

Конспект за държавния изпит на Европеистика

Магистърски програми

Културология

МП Изкуства и съвременност (XX-XXI век) и МП Културна антропология

Защита на магистърски тези ще се проведе на 5 юли 2023 г., сряда, от 11.00 ч., в 409 каб., бл. 1, кампус „Изток” , бул. „Цариградско шосе №125”.

МП История на жените и половете (МАТИЛДА) (на английски език)

Защитата на магистърските тези ще се проведе на 5 юли 2023 г., сряда, от 10.00 ч., в 409 каб., бл. 1, кампус „Изток” , бул. „Цариградско шосе №125”.

Политология

МП „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА“ и МП "ПОЛИТИЧЕСКИ ПАТОЛОГИИ НА ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ" - Защити на магистърски тези -12.07.2023 г. от 10 часа присъствено на адрес бул.“ Цариградско шосе“ 125, бл. 4 ет. 3 зала 305.

МП "ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ И КОНСУЛТИРАНЕ, МП "ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНДЖМЪНТ", МП "ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ"- Защити на магистърски тези - 11.07.2023 г. от 10 часа присъствено на адрес бул.“ Цариградско шосе“ 125, бл. 4 ет. 3 зала 305.

Социология

МП Политическа социология

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 03.07.2023 г. (понеделник) от 14:00 ч. в електронна платформа Zoom. Писменият държавен изпит ще се проведе на 10.07.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч. в з.402, бл.4, бул. "Цариградско шосе" 125.

МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Писменият държавен изпит ще се проведе на 28.06.2023 г. (сряда) от 09:00 ч. в з.400, бл.4, бул. "Цариградско шосе" 125. Защитата на магистърски тези ще се проведе на 28.06.2023 г. (сряда) от 09:30 ч. в з.404, бл.4, бул. "Цариградско шосе" 125

Психология

 • МП Трудова и организационна психология - задочно обучение - Защити на дипломни работи - 7 юли 2023 г. (петък), зала 212, бл. 4
 • МП Трудова и организационна психология - редовно обучение - Защити на дипломни работи - 6 юли 2023 г. (четвъртък), зала 212, бл. 4
 • МП Организационно поведение и консултиране на организацията- Защити на дипломни работи - 6 юли 2023 г. (четвъртък), зала 212, бл. 4
 • МП Организационна психология и кроскултурен мениджмънт - Защити на дипломни работи - 7 юли 2023 г. (петък), зала 212, бл. 4
 • МП Клинична психология - Защити на дипломни работи - 05.07.2023 г. от 09:00 ч., в зала 63/ Ректорат
 • МП Социална и юридическа психология - Защити на дипломни работи -04.07.2023 г. от 10:00 ч., зала 63/ Ректорат
 • МП Детско-юношеска и училищна психология- Защити на дипломни работи - 10.07.2023 г. от 09:00 ч., зала 63/ Ректорат
 • МП Обща психология на английски език - Държавен изпит - 01.07.2023 г., от 10:00 до 14:00, Moodle
 • МП Психология на здравето - Защити на дипломни работи - 06.07.2023 г., от 10:00, зала 63/ Ректорат

Европеистика

 • МП Европейски проекти - Защити на магистърски тези
 • МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС - Защити на магистърски тези:
 • МП Е-Европа

Публична администрация

Магистърски програми „Публична администрация“ (редовна и задочна форма), „Европейски публична администрация“ , „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие", "Публична администрация на английски език"

Защитите на магистърски тези ще се проведат на 03.07.2023 г. /понеделник/ от 10:00 часа в зала 107, бл. 4

МП Библиотечно-информационни науки и културна политика, МП Библиотечно-информационни технологии, МП Управление на електронно съдържание

Защитите на магистърски тези ще се проведат на 3.07.2023 г.(понеделник) от 9,00 часа, присъствено в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, ауд. 45.

Философия

МП "ФИЛОСОФИЯ" - Защити на магистърски тези - 07.07.2023, от 10 ч., 51-ви каб., Ректорат

МП „ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат на

МП „ФИЛОСОФИЯ“ с преподаване на английски език - Защити на магистърски тези - 14 юли 2023 г. от 10,00 ч. в MS Teams

МП "ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА" - Защитите на магистърски тези ще се проведат на

МП „ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ НА ФИЛОСОФИЯТА“ - Защити на магистърски тези - 11 юли 2023, от 11:00 часа в зала: 41, Ректорат

МП „ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ЕЗИКА“ - Защити на магистърски тези -07.07.2023, от 11 ч., 51-ви каб., Ректорат

МП "ФИЛОСОФИЯ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА" - Защити на магистърски тези – 10.07.2023 г. от 13,00 часа, онлайн в Мудъл

Реторика

МП „РЕТОРИКА“ - Защити на магистърски тези