Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление 3.6 право /административно право и административен процес/,обявен в ДВ бр.59 от 03.08.2012 г.