Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Научна и проектна дейност"

   

 

npd@admin.uni-sofia.bg
   
Сектор „Научна дейност и вътрешно-
институционални проекти“

КРИСТИНА ФЕРДИНАНДОВА
Ръководител сектор
тел. 9308 514
kferdinandova@admin.uni-sofia.bg

НИКОЛАЙ ЯНЕВ
Изследовател (R2)
тел. 9308 486

   
Сектор „Национални и
международни проекти“

МИЛЯНА АЛЕКСИЕВА
Ръководител сектор
maleksieva@admin.uni-sofia.bg
тел. 9308 514

ГЕОРГИ БУРНАСКИ
Специалист проектна дейност
gburnaski@admin.uni-sofia.bg
тел. 9308 514

МАРИЯ КИРОВА - МИНЧЕВА
Специалист проектна дейност
mkirova@admin.uni-sofia.bg
тел. 9308 514

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Специалист проектна дейност
veselina.georgieva@admin.uni-sofia.bg
тел. 9308 514