Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” прекратява част от конкурсите за академични длъжности, ДВ, бр. 12/10.02.2012 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” прекратява процедурата по конкурса за:

главен асистент по:

  • 3.8. икономика /счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност/ - един

обявен в Държавен вестник, бр. 80/14.10.2011 г., с. 71-72.