Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 100/20.12.2011 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 4.3. биологически науки /генетика – неврогенетика и генетичен анализ/ - един;
 • 4.3. биологически науки /хидробиология – екология на риби/ - един;
 • 3.6. право /наказателно право/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по история /аудиовизуални и информационни технологии в обучението/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по чужд език /немски език/ - един;

доценти по:

 • 4.3. биологически науки /генетика – генно инженерство и молекулярна генетика/ - един;
 • 4.3. биологически науки /молекулярна биология – биологични мембрани/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по история /методика на обучението по история – история и гражданско образование/ - един;
 • 2.1. филология /санскрит/ - един;

главни асистенти по:

 • 3.6. право /право на Европейския съюз/ - един;
 • 4.2. химически науки /неорганична химия/ - един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 100/20.12.2011 г.

 

Справки и документи: в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34