Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” прекратява част от конкурсите за академични длъжности, ДВ бр. 90 от 15.11.2011 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” прекратява конкурсите за:

 

главни асистенти по:

  • 3.1. социология, антропология и науки за културата /етнология и съвременност/ - един;
  • 2.1. филология /съвременен немски език – практически курс/ - един;
  • 4.1. физически науки /обща физика: механика; молекулна физика, електричество и магнетизъм, оптика/ - един,

със срок 2 месеца, обявени в “Държавен вестник”, бр. 80 от 14.10.2011 г., с. 71-72.

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 90/15.11.2011 г.