Начало / Университетът / Департаменти / Департамент за езиково обучение и продължаваща квалификация

   

София 1111, ул. Коста Лулчев 27

тел. (+359 2) 971 71 62 ,(+359 2)871 00 69
факс: 870 53 28
e-mail: office@deo.uni-sofia.bg
уеб сайт: http://www.deo.uni-sofia.bg
P1030156