Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Преподаватели - Катедра Стопанско управление / Доц. д-р Иванка Михайлова

   

 

Доц. д-р Иванка Михайлова

Доц. д-р Иванка Михайлова е преподавател в катедра „Стопанско управление“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Възпитаник е на Стопанския факултет - с бакалавърска степен по Стопанско управление и магистърска степен по Организационно развитие. През 2018 г. защитава докторска дисертация в професионално направление 3.7. Администрация и управление в областта на управлението на организационните конфликти.

Участва в екипите на дисциплините „Основи на управлението“, „Управление на организационните конфликти“, „Екологичен мениджмънт", „Организационно-управленски модели за качество и организационно съвършенство“ и „Писане на магистърска теза“.

Основните ѝ изследователски интереси са в областта на конфликтологията, управлението на човешките ресурси и организационното поведение. Автор е на редица публикации, свързани с изследване на организационните конфликти.

До 2020 г. е участвала в 9 национални и университетски научноизследователски проекта.

Научен ръководител е на над 60 успешно защитили дипломанти.

Администратор е на магистърска програма „Бизнес администрация – Развитие на човешките ресурси“.

 

ResearchGate: Ivanka Mihaylova

RePEc: Иванка Михайлова

Списък на публикациите

 

Контакти:

Стопански факултет, ет. 3, каб. 326

Приемни часове: четвъртък от 13:00 до 14:00 ч. и след предварителна уговорка

Email: ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg