Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / STUDIA SLAVICO-BYZANTINA ET MEDIAEVALIA EUROPENSIA / АКСИНИЯ ДЖУРОВА "ВЪВЕДЕНИЕ В СЛАВЯНСКАТА КОДИКОЛОГИЯ ВИЗАНТИЙСКИЯТ КОДЕКС И РЕЦЕПЦИЯТА МУ СРЕД СЛАВЯНИТЕ"

   
vavedenie_kodikologia

Аксиния Джурова

 

Въведение в славянската кодикология

 

Византийският кодекс и рецепцията му сред славяните

 

Axinia Džurova

 

Introduction a la Codicologie Slave

 

Le Codex Byzantin et sa Reception chez les slaves

 

Studia Slavico Byzantina et Mediaevalia Europensia, Vol. VII

 

Centre International d’Information sur les sources de l’Histoire Balkanique et Mediterraneenne (CIBAL). Balcanica III. 7

 

Sofia, Cibal, 1997.

239 pages + 176 pages illustrations

22 x 31 cm, Hardback

ISBN 954-957-900-2