Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Стопанският факултет с договор за туининг проект на стойност 2,7 млн. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост

   

14.12.2023

 

Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще изпълнява туининг проекта TWIN4ECO със 100% грантово финансиране в размер на 2 697 727,18 лева от Националния план за възстановяване и устойчивост със срок на изпълнение до м. май 2026 г. Договорът за финансирането бе подписан на 13.12.2023 г. от страна на Софийския университет и от Изпълнителния директор на ИА „Програма за образование“ към Министерството на образованието и науката.

Ръководител на проектния екип е деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев. TWIN4ECO е най-големият единичен проект, за който Стопанският факултет е печелил грантово финансиране в периода от 1990 г. насам.

twinning

Финансирането е за изпълнение на инвестиция с рег. № BG-RRP-2.005-0001 „Туининг за научни постижения: Стимулиране на устойчивата енергийна икономика и насърчаване на научните изследвания в областта на управлението на иновациите в България“ (TWIN4ECO) и е след решение за предоставяне на средства по процедура чрез директно предоставяне на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-2.005 „Изграждане на връзки (ТУИНИНГ)” по Националния план за възстановяване и устойчивост от 16.11.2023 г.

Съгласно чл. 22 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 година за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, конкретни крайни получатели по процедурата са кандидатите, получили висока оценка „над праговете“ от ЕК, но неполучили европейско финансиране. В процедурата за кандидатстване пред ЕК беше оценено с най-висок резултат от България Проектно предложение № 101079186, Twinning for Excellence: Boosting sustainable energy economics and innovation management research in Bulgaria (Twin4ECO), с координатор Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Партньори на Стопанския факултет в изпълнението на дейностите са 4 водещи европейски изследователски университета:

- Кьолнският университет със своя Институт за енергийна икономика (Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln – EWI)

- Виенският технически университет със своя Институт за енергийни системи и електрически задвижвания (Institute of Energy Systems and Electrical Drives, EEG, Vienna University of Technology)

- Университет Грьонинген (University of Groningen)

- Технологичен университет – Дъблин (Technological University of Dublin)

 

Проектът има следните 2 основни научни цели:

1) Изготвяне на модел на енергийни системи

2) Разпространение на иновационни устойчиви практики и нови енергийни технологии