Начало / Новини / Календар / Публична дискусия на тема: "Присъединяването на България към еврото: митове и реалности"

Заседателна зала 2, Ректорат

На 17 май 2023 г. в Зала 2 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 18.30 часа Катедра "Международно право и международни отношения" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" организира публична дискусия на тема: "Присъединяването на България към еврото: митове и реалности".

В дискусията ще участват Атанас Пеканов, заместник министър-председател на Република България, д-р Ивайло Яйджиев, член на Работната група за възстановяване и устойчивост към ЕК и доц. д-р Иван Стойнев, преподавател по право на ЕС в Юридическия факултет на Софийския университет.

Дискусията ще бъде фокусирана върху следните въпроси: какво е значението на икономическия и паричен съюз и на единната причина единица за европейската интеграция; какво е значението и какви са възможностите, които разкрива за България участието в ИПС и единната парична единица на ЕС; какви са правните аспекти на присъединяването ни към единната парична единица на ЕС?