Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Известия на БГД вече се индексира в световната база на списанията с отворен достъп – DOAJ

   

На 16 ноември 2022 г. най-старото научно списание на географска тематика в България – „Известия на Българското географско дружество“ (Journal of the Bulgarian Geographical Society), беше прието за индексиране в световната директория на списанията с отворен достъп – Directory of Open Access Journals (DOAJ)!

Тази новина бе споделена с членовете на Българското географско дружество лично от проф. д-р Стоян Недков (зам. главен редактор) по време на Общото събрание на дружеството на 26 ноември в СУ „Св. Климент Охридски“. Индексът е 25-ти по ред за последните година и половина откакто списанието се премести в разработената от издателство „Пенсофт“ платформа ARPHA и публикува под отворен лиценз CC-BY на английски език. За периода от май месец 2021 г. в списанието са публикувани 30 публикации – 23 от които пълнотекстови оригинални научни статии, 3 обзорни есета, 2 редакционни статии, 1 научно съобщение и 1 рецензия на книга. Авторите писали за списанието са учени, преподаватели и практици от България, САЩ, Румъния, Италия, Сърбия, Испания и Словакия.

Записите за списанието са достъпни на специалната за него страница в сайта на DOAJ след търсене по заглавие, тематика, издател или ISSN. Според редакторите най-бързо и категорично е търсенето чрез ISSN 2738-8115 (online) или ISSN 2738-8107 (print). В записът е посочено и доскорошното основно заглавие на кирилица, подчертаващо приемствеността в близо 90-годишната история на списанието.

DOAJ_web_JBGS_1

В страницата на списанието в DOAJ са посочени политиките, лицензите и условията, под които се публикува то, а така също и средният срок за обработка на постъпващите ръкописи.

„Несъмнено включването на списанието в DOAJ е гарант за това, че вече покриваме едни от най-високите изисквания в световният публикационен процес. Този индекс се определя като един от трите стълба в публикуването и разпространението на научна литература наред със световните бази данни Scopus и Web of Science! Този успех е резултат от систематичните ни усилия през последните над 2 години, откакто Управителният съвет на БГД взе решението през октомври 2020 г. списанието да се трансформира в международно. За по-малко от година и половина Известията вече се индексират от 25 национални и световни бази данни, сред които: CrossRef, Cabell’s Directory, Dimensions, EBSCO, и др.“ – споделя Управляващият редактор на списанието гл. ас. д-р Христина Проданова.

Директорията за списания с отворен достъп – DOAJ, е уникален и обширен индекс на разнообразни списания със свободен достъп от цял свят, управляван от нарастваща общност, която се стреми да гарантира, че качественото съдържание е свободно достъпно онлайн за всички (https://doaj.org/about/). Мисията на DOAJ е да увеличи видимостта, достъпността, репутацията, използването и влиянието на качествените, рецензирани списания за научни изследвания със свободен достъп в световен мащаб, независимо от дисциплината, географията или езика. DOAJ е основател на инициативата Think.Check.Submit., целяща да подпомогне учените в изборът им на научно списание, в което да публикуват. Чек-листът съдържа насочващи въпроси към бъдещите автори и заостря вниманието им върху това дали списанието, към което са се насочили е надеждно и дали ще осигури необходимата видимост и цитируемост на изследването им (https://thinkchecksubmit.org/journals/bulgarian/).

Logo_JBGS

„Известия на БГД следва световните практики не само в обработката на постъпващите материали, но и в разпространението на публикуваните статии. Освен чрез високотехнологичната платформа за обработка и публикуване ARPHA, ние активно комуникираме с научната общност чрез социалните мрежи Facebook и Twitter. От пролетта на 2022 г. имаме собствен канал в YouTube, съдържанието за който разработваме сами – нещо, което прави работата ни уникална за тази част на Европа и я доближава до моделът на световни издателства като Springer Nature, Elsevier, Taylor and Francis.“ – допълва Проданова.

Cover_FB_2022_JBGS

Освен мащабната редакционна дейност на списанието през последните 2 години, главните редактори извършват и образователна такава във връзка със съвместно разработеният курс за писане на научни статии на проф. д-р Стоян Недков и гл. ас. д-р Христина Проданова. В курса главните редактори на списанието съчетават трупаните с години опит и познания в различни направления на публикационната и издателска дейност. Проф. Недков има богат опит в публикационния процес като автор, рецензент и редактор на научни статии в реномирани международни издателства, участва в редакционните колегии на списанията One Ecosystem и Plos One, рецензирал е статии за списания от базите данни на Web of Science и Scopus. Гл. ас. Христина Проданова освен доктор по физическа география, е дипломиран художник с профил „Илюстрация, дизайн и оформление на книгата“, с 4-годишен опит като редактор на оформление, дизайн, брандиране и създаване на идентичност на научни списания, книги и проекти.

Course_paper_publishing_JBGS

Курсът се провежда в два тематични модула – „Базова информация за публикационния процес“ и „Елементи на научната статия“. Първият модул на курса включва основните положения в процеса на научната публикационна дейност:

 • практическите стъпки в научния процес,
 • световната система за публикуване,
 • видовете публикации и техните особености,
 • принципът на работа на научните списания,
 • процесът на научно рецензиране.

Вторият модул включва детайлна теоретична информация и практически упражнения върху:

 • структурата и елементите на научната статия,
 • етапите, през които преминава разработката на всеки от тях.

В курсът „Практически умения за разработване на научна статия“ са преминали обучение над 20 учени, университетски преподаватели и докторанти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“ и НИГГГ-БАН. Желаещите да преминат обучение могат да го заявят на имейл: jbgs@arphahub.com.

Редакционният борд изказва своите благодарности на всички автори, редактори, рецензенти и читатели на списанието по света и у нас; на членската маса на БГД, с чиито членски внос и дарения се обезпечават поддръжката на сайта и издаването на статиите!

Благодарим!

Как можете да подпомогнете развитието на списанието по пътя му към световните бази данни (Scopus и Web of Science)?

 • Чрез писане на статии;
 • Чрез включване като рецензенти;
 • Чрез цитиране на статии от списанието в други издания;
 • Чрез следване в социалните мрежи;
 • Чрез коментиране и споделяне на новините;
 • Чрез доброволна работа в редакцията (https://jbgs.arphahub.com/contacts/)

Известия на БГД ще откриете на:

Всички предишни броеве на списанието от 1933 до 2020 г. ще откриете в пълен текст на страницата на списанието в уебсайта на БГД.