Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет предлага транснационален достъп за чуждестранни изследователи в сферата на религиозните изследвания като част от европейската изследователска инфраструктура RESILIENCE

   
Софийският университет предлага транснационален достъп за чуждестранни изследователи в сферата на религиозните изследвания като част от европейската изследователска инфраструктура RESILIENCE

RESILIENCE, Европейската научноизследователска инфраструктура за религиозни изследвания, с гордост предлага първата си услуга на общността за религиозни изследвания: Програмата за транснационален достъп (TNA). Потребителите на тази програма ще получат директен, бърз и ефективен достъп до колекциите на седем водещи изследователски организации и университети в Европа, ръководени от експерти в областта.

Транснационалният достъп е първата услуга, предлагана от RESILIENCE на изследователите в областта на религиозните изследвания. Потребителите на тази програма ще получат пряк и ефективен достъп, както физически, така и виртуален, до уникалните колекции и експертизата на седем водещи изследователски организации и университети в Европа. За потребителя TNA престоят означава по-бърз достъп до ресурсите и съответно по-ефективно използване на времето за научна работа. Всяка приемаща институция предлага и място за работа, помощ при навигацията в материалните и дигиталните колекции, предоставя съвети за пътуване и настаняване в съответната страна, както и допълнителни предимства, специфични за институцията. Най-важното е, че потребителят на TNA може да се възползва от експертизата на утвърдени учени от приемащата институция, което обогатява изследователското пътуване с ценни възможности за разгръщане на мрежа от партньорства.

111

Домакини на услуги за транснационален достъп

В момента домакини на услуги за транснационален достъп (TNA hosts) са: координаторът на RESILIENCE Фондация за религиозни изследвания в Болоня (Италия), Католическият университет в Льовен (Белгия), Богословският университет в Апелдорн (Нидерландия), Университетът в Сараево (Босна и Херцеговина), Академията за богословски изследвания във Волос (Гърция), Вестфалският университет „Кайзер Вилхелм II“ в Мюнстер (Германия) и Софийският университет „Свети Климент Охридски“. Очаква се в бъдеще и други институции да станат TNA hosts.

Покана за кандидатстване

Настоящата покана за кандидатстване е отворена от 16 май до 1 юли 2022 г. Изследователи на различно ниво на кариерно развитие могат да кандидатстват за кратко научноизследователско посещение в избран от тях домакин според поставените от него условия през учебната 2022-2023 г. За достъп до поканата, натиснете тук .

„С историческото си религиозно многообразие България е притегателен център за изследователите в областта на религиозните изследвания. Предоставяйки достъп до своите библиотеки, архиви и ръкописни колекции, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ не само разширява партньорската си мрежа, но и допринася за задълбочаването на знанията в областта на религиозните науки“, споделя Мария Тотоманова-Панева от Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ на СУ „Св. Климент Охридски“, която е и TNA координатор за българската страна.

112

За RESILIENCE

RESILIENCE е уникална интердисциплинарна изследователска инфраструктура за религиозни изследвания, изграждаща високопроизводителна платформа, предоставяща развиващи се инструменти и големи данни на учени от всички научни дисциплини, пресичащи религии в тяхното диахронично и синхронно разнообразие. RESILIENCE наскоро беше включена в пътната карта на ESFRI 2021 и получи финансиране от Европейската комисия за подготвителната си фаза (2022-2026).

ЕСФНИ

ЕСФНИ е Европейски стратегически форум за научноизследователска инфраструктура. Това е стратегически инструмент за научна интеграция на Европа и за разширяването на международния й обхват. Пътната карта на ЕСФНИ е ключов инструмент, чрез който Форумът на ЕСФНИ установява дългосрочно европейско стратегическо планиране за развитието на научноизследователските инфраструктури.

RESILIENCE TNA Покана за кандидатстване

По-подробна информация за първата покана за кандидатстване за RESILIENCE TNA може да бъде намерена тук: https://www.resilience-ri.eu/cfa-tna/

1Logo_RESILIENCE

Партньори в RESILIENCE

● Albanian University UFO (AL)

● Bar-Ilan University (IL)

● École Pratique des Hautes Études (FR)

● Fondazione per le Scienze Religiose (IT)

● Institut für Angewandte Informatik (DE)

● KU Leuven (BE)

● Leibniz Institute of European History (DE)

● University of Sofia Sveti Kliment Ohridski (BG)

● Theological University of Apeldoorn (NL)

● University of Sarajevo (BIH)

● Uniwersytet Warszawski (PL)

● Volos Academy for Theological Studies (GR)

● Westfälische Wilhelms-Universität Muenster (DE)

Ресурси

Тук можете да откриете нашето лого, изображения и т.н.