Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от МП „Икономика и управление на публични ресурси” / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Фондът на фондовете подписаха Меморандум за сътрудничество

   

18.04.2022

 

В Заседателна зала 1 в Ректората бе подписан меморандум за сътрудничество между Софийския университет и Фонда на фондовете. Меморандумът ще допринесе за развитие на ефективен обмен на знания и идеи между академичната област, бизнеса, държавните институции и обществото. Чрез него се задълбочава сътрудничеството за осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти, чрез подкрепа за стартиране на собствен бизнес или друг вид предприемаческа дейност.

Институциите планират още подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в Софийския университет чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от съвместен интерес, както и обновяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Алма матер, съобразно актуалните потребности на бизнеса, включително въвеждане на нови курсове и специалности. Предвижда се създаване на програми за обучение на служители на Фонда на фондовете в Центъра за образователни услуги.

3_3

Друга цел на меморандума е партньорство при осъществяване на пазарни проучвания, консултации, анализи и научни изследвания в областта на финансовите инструменти, банковата дейност, финансирането на малки и средни предприятия, придобиването на дялови участия, добро корпоративно управление, управление на средства от Европейския съюз и други. Предстои и провеждане на съвместни научни прояви, обучения, курсове, конкурси и други инициативи от общ интерес, както и съвместно кандидатстване по проекти/програми в областите на интерес на двете страни.

Предвидено е организиране на публични събития за представяне на добри практики и повишаване на осведомеността в областите на интерес на двете страни; създаване на платформи за сътрудничество с други университети и трети страни в сфери от взаимен интерес, както и интегриране на усилията за засилване на международното сътрудничество със съседни държави.

5_5

Министър Даниел Лорер присъства на подписването и по време на събитието обяви първата инициатива по меморандума, а именно Националния конкурс за „Най-добър младежки стартъп за 2022 г.“. Конкурсът има за цел да развие предприемачески и иновационни умения у младите хора, да се информират за възможностите за финансиране на стартъпи, да се обучат как да изготвят бизнес планове и как да представят идеите си пред инвеститори.

В него могат да участват студенти до 29-годишна възраст с иновативни бизнес идеи. Кандидатстването ще започне на 20 април и ще се осъществява изцяло онлайн. Конкурсът се организира от Стопанския факултет на Софийския университет и Фонда на фондовете, и е под патронажа на Министерството на иновациите и растежа. Той ще се проведе на три етапа: първи етап – от 20.04.2022 г. (кандидатстване онлайн); втори етап – 26.05.2022 г. (еднодневно обучение на предварително селектирани кандидати) и трети етап – 7.06.2022 г. (Pitching Day – презентации пред инвеститори на избрани кандидати).

18_04_22_2(1)

„В новия програмен период сме предвидили средства за технологичен трансфер за млади учени“, уточни министър Лорер. Ректорът на Алма матер проф. Анастас Герджиков също благодари на Министерството на иновациите и растежа и Фонда на фондоветеза сътрудничеството и подкрепата за Софийския университет. По думите му иновациите са нещо, за което Алма матер може да допринесе значително, от една страна, защото Стопанският факултет е мястото, в което младите хора могат да се научат на предприемачество от ранна възраст, но и защото в Софийския университет се прави сериозна наука. Това е българският университет с най-високи наукометрични показатели, с най-много публикации, а това е важно, защото без наука иновации няма, подчерта проф. Герджиков.

Деканът на Стопанския факултет доц. Атанас Георгиев също изрази радостта си от сътрудничеството. По думите му Стопанският факултет е доказал през годините, че е не само място, където се обучават студенти, не само прави наука, но и засилва връзката между университета и бизнеса. Доц. Георгиев изтъкна, че факултетът вече има над 150 подписани споразумения с водещи компании и институции. Той вярва, че мисията на Стопанския факултет е да задълбочава още повече връзките в сферата на иновациите и е убеден, че ще покажат много добри резултати в тази посока. Деканът посочи, че конкурсът ще даде добра възможност на младите хора да тестват идеите си в близка до реалния бизнес среда, да могат да получат обратна връзка и така да опознаят още едно поле в своята реализация – като предприемачи. В заключение доц. Георгиев пожела успех на инициативата и изрази надежда, че тя ще покаже устойчивост в бъдеще.

На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, деканът на Стопанския факултет на Софийския университет доц. Атанас Георгиев, изпълнителният директор и председател на Съвета на директорите на Фонда на фондовете Мартин Гиков, доц. Савина Михайлова – Големинова от Стопанския факултет и Камен Славов – член на Съвета на директорите на Фонда на фондовете.