Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от МП „Икономика и управление на публични ресурси” / Над 90 участници се включиха в „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“, осъществена съвместно с ББР

   

04.03.2022

 

„Академия за устойчиви инвестиции и финанси“ се проведе в периода 21-24.02.2022 г. с подкрепата на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Събитието протече при голям интерес и с участието на над 90 участници, давайки възможност дискусия по най-актуалните теми за програмен период 2021-2027 г. Академията се очертава да бъде структурирана като платформа, която има за цел да служи за обмяна на опит и знания в областта на устойчивите инвестиции и финанси между всички заинтересовани страни. Академията е съвместен проект на СУ „Св. Климент Охридски“ и „Българска банка за развитие“ ЕАД.

snapshot2(1)

Темите на първото издание са актуални в контекста на:

 • зеления преход и необходимостта от запознаване с новата система за класификация на устойчиви дейности, въведена от ЕС;
 • новите изисквания на европейската и националната правна рамка за програмен период 2021-2027 г. по отношение на управлението на средствата от Европейски фондове при споделено управление, с оглед устойчивостта на публичните финанси;
 • възможностите, които ще предоставят финансовите инструменти и програмите за програмен период 2021-2027 г. на всички заинтересовани страни;
 • добрите практики и научените уроци от програмен период 2014-2020 г.
snapshot9

Лекторският екип включваше водещи експерти в своята област:

 • София Касидова, началник отдел „Стратегически анализи и развитие“, ББР;
 • Илия Караниколов, директор дирекция „Финансови инструменти“, ББР;
 • Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, Стопански факултет СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Гл. ас. Вихър Георгиев, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Гл. ас. д-р Марина Стефанова, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Съдия Мирослава Георгиева, съдия, Върховен административен съд, 7-мо отделение;
 • Христина Пендичева, Министерство на финансите, Дирекция „Регулация на финансовите пазари“;
 • Ива Петкова, Директор дирекция, Фонд за устойчиво градско развитие;
 • Д-р инж. Дочка Василева, Старши експерт „Стратегически инвестиции“, Управление „Проектна информация и финансиране“, „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ).

 

Предстои да бъде издаден сборник с материали от събитието. Ръководител на проекта от страна на СУ „Св. Климент Охридски“ е доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, Катедра „Икономика и управление по отрасли“, Стопански факултет.