Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Инициативи с бизнеса / Гл. ас. д-р Мария Трифонова представи пред Комисията по енергетика на Народното събрание потенциала за офшорна вятърна енергия

   

11.03.2022

 

Гл. ас. д-р Мария Трифонова от катедра „Икономика и управление по отрасли“ представи резултатите от технико-икономическата оценка на българския потенциал за развитие на офшорна вятърна енергия по време на изслушване в парламентарната комисия по енергетика на 9 март 2022 г. (връзка към записа от изслушването).

parliament-1

Анализът е направен от Центъра за изследване на демокрацията, като гл.ас. д-р Мария Трифонова е основен автор на изследването, което е публикувано на страницата на Центъра за изследване на демокрацията.

Отношение в обсъждането взеха също така Н.Пр. Бръндуша Йоана Предеску, посланик на Румъния и Н.Пр. Роб Диксън, посланик на Обединеното кралство в България, като представиха развитието по темата в двете държави. Депутатите от всички политически партии бяха единни в подкрепата си за създаването на нова специална законодателна рамка, която да бъде в основата на развитието на офшорния вятърен сектор в България.

parliament-2

Софийският университет „Св. Климент Охридски” би могъл да допринесе за ефективното, устойчиво и приобщаващо местните общности разширяване на офшорната вятърна енергия в българските териториални води със своите компетенции в областта на социалните и икономически науки.

През последните години Стопанският факултет създаде солидна база от знания в областта на икономиката на възобновяемата енергия, внедряване на иновации, управление на вериги на доставка на енергийни технологии, оптимален дизайн на регулаторната рамка, финансовото моделиране и ангажирането на заинтересованите страни.

Като участник в EURO-ARGO, Физическият факултет в момента изгражда изследователска инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, насочена към осигуряване на научно оборудване, съоръжения, бази данни, специализирани научни лаборатории и центрове, свързани, необходими на научната общност за провеждане на съвременни, висококачествени и конкурентни изследвания и обмен на морски технологии.