Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Офис Мениджър в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 06 март 2022 г.

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

• Градове на бъдещето

• Интелигентно правителство

• Умна индустрия

• Дигитално здраве

 

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2022 г., Институт GATE търси подходящ кандидат за следната свободна позиция

 

Офис мениджър

 

Отговорности:

 • Грижи се за графика на Директора и за организирането на ключови срещи;
 • Отговаря за резервациите за пътувания и настаняване на служители на Института;
 • Води протоколи на срещи, подготвя писма и друга кореспонденция;
 • Основна точка за контакт в Института, като приема телефонни обаждания и предава съобщения, посреща и насочва посетителите;
 • Проучва, събира и анализира информация за подготовка на доклади, документи и презентации;
 • Води входяща и изходяща кореспонденция;
 • Създава и поддържа ефективна организация за управление и архивиране на документите;
 • Осигурява ефективната организация на срещи и различни събития;
 • Подпомага Директора във връзка с придвижването на счетоводни и административни документи;
 • Съдейства на Дирекция „Администрация и финанси“, като подпомага работата с доставчици.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Средно или висше образование в областта на бизнес администрацията или сходна област;
 • Опит и/или желание за реализация като офис мениджър или личен асистент на ръководител;
 • Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо;
 • Много добри компютърни умения и високо ниво на MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • Инициативност, подход, ориентиран към резултати и подчертано внимание към детайлите;
 • Положително отношение и мотивация за отлично административно обслужване на членове на екипа и на външните партньори на Института;
 • Желание за работа в малък и ефективен екип и постигане на резултати в кратки крайни срокове.
 • Точност и професионализъм.

 

Нашето предложение:

 • Работа в иновативна, мултикултурна среда, с възможности за придобиване на разнообразен опит и професионално развитие.
 • След преместване в новопостроената сграда на GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността.
 • Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form - Gate (gate-ai.eu) до 06/03/2022 г. :

 • Мотивационно писмо, разкриващо Вашия интерес към позицията (max. 1 pp),
 • CV,
 • Копие от дипломи за завършено образование, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Две препоръки или лични референции под формата на лице за мнение и телефон за контакт, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл ,
 • Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:
  Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 06.03.2022 г.

2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе между 7 и 11 март 2022 г.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля разгледайте нашия сайт www.gate-ai.eu и се свържете с нас на: boyan.stefanov@gate-ai.eu

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.