Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Наградени бяха победителите в конкурса „Нужни ли са ни зелени финанси“

   

02.02.2022

 

На церемония, която се проведе в Аулата на Софийския университет, бяха наградени победителите в конкурса „Нужни ли са ни зелени финанси“. Конкурсът бе организиран от Българската банка за развитие и Стопанския факултет на Софийския университет. Даден бе старт и на съвместната им инициатива „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“, която дава шанс за по-добро кариерно развитие на българските студенти в областта на устойчивото развитие и финансите.

През следващото десетилетие ще бъдат мобилизирани най-малко 1 трилион евро за трансформацията на обществения и икономическия живот в ЕС. Европейският зелен пакт ще засегне всички области - енергетика, селско стопанство, индустрия, транспорт, научни изследвания и иновации. Какви ще бъдат обаче зелените стандарти и съответстващите финансови практики, както и моделите за устойчив и зелен бизнес? Шанс ли е това за България, кои ще са участниците във финансирането и какви инвестиции могат да се прогнозират? Върху тези и други ключови въпроси за новото поколение експерти и мениджъри разсъждаваха участниците в конкурса на ББР и Стопанския факултет - студенти, докторанти и асистенти в български и чуждестранни университети.

Церемонията по награждаването бе открита от доц. Савина Михайлова-Големинова от Стопанския факултет на Алма матер.

1_1

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев поздрави партньорите, гостите на събитието и участниците в конкурса и изрази задоволството си да присъства на церемонията по награждаването на победителите в конкурса „Млад финансист“ 2021 г. за есе по темата „Нужни ли са ни зелени финанси“.

Той отбеляза, че чрез конкурса по темата за необходимостта от зелени финанси, както и чрез създадената платформа за обмяна на знания и опит под наименованието „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“, се полагат основите на едно устойчиво сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Българска банка за развитие, което ще е от полза на студентите ни и всички заинтересовани страни в тази област. Доц. Вълчев посочи още, че темите на първото издание на „Академията за устойчиви инвестиции и финанси“ са актуални в контекста на зеления преход и необходимостта от запознаване с новата система за класификация на устойчиви дейности, въведена от ЕС; новите изисквания на европейската и националната правна рамка за програмния период 2021-2027 г. по отношение на управлението на средствата от Европейски фондове, с оглед устойчивостта на публичните финанси; добрите практики и научените уроци от програмен период 2014-2020 г., както и възможностите, които ще предоставят финансовите инструменти и програмите за програмния период 2021-2027 г. на всички заинтересовани страни.

„Ще бъдат разгледани темите, свързани с международните, европейските и националните практики и стратегии за устойчивите публични финанси, върховенството на закона, нещо, което е от особена, изключителна важност, и управлението при споделено управление на европейските фондове“, каза доц. Вълчев и допълни, че сред темите са и финансирането на инвестиции, включително и капиталовите пазари, финансирането на инвестиции чрез финансови инструменти и инвестиционни платформи, добрите практики, научени уроци и потенциал за зелено финансиране, и, разбира се, съдебната практика по закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и закона за подпомагане на земеделските производители.

Заместник-ректорът подчерта още, че лекторският екип се състои от доказани професионалисти в своята област и показва действително едно чудесно сътрудничество, тъй като включва и преподаватели, и хора с много богат опит от практиката.

„Поздравявам за инициативата ръководството на Стопанския факултет, което в последните години видимо се опитва да свърже науката, преподаването с актуалните проблеми в нашето общество, както и ръководителите на магистърските програми „Икономика и управление на публични ресурси“, „Отговорно и устойчиво управление“ и „Финанси, инвестиции и финтех“. Поздравления и за нашите партньори и на всички участници в конкурса“, каза накрая доц. Вълчев и пожела на добър час на инициатива.

3_3

Изпълнителният директор на Българската банка за развитие г-н Цанко Арабаджиев изрази радостта си да присъства в Аулата на Софийския университет, мястото, където знанията си получават новото поколение българи, на което те ще предадат отговорността за бъдещето. Той посочи, че искаме бъдещето да е зелено, но пътят все още не е начертан в детайли и има много въпроси. Той поздрави всички участници в конкурса, а на участниците в бъдещата Академия пожела много конструктивни и полезни дебати. В заключение г-н Арабаджиев посочи, че е щастлив от тази първа стъпка на добро сътрудничество между Софийския университет и Българската банка за развитие и се надява, че ще се задълбочат бъдещите инициативи.

4_4

Деканът на Стопанския факултет доц. Атанас Георгиев посочи, че Академията и конкурсът са един от елементите на цялостната дейност на Стопанския факултет, насочени към бизнеса, работодателите, институциите, които имат пряка връзка с устойчивото развитие и образователните потребности на експертите в страната. Той изрази надеждата си, че инициативата ще продължи и в бъдеще. Доц. Георгиев пожела успех на всички, които ще се включат от 21 февруари 2022 г. в Академията и поздрави победителите в конкурса и им пожела да продължат да се интересуват от темата и да се развиват в тази посока, защото темата ще заема все по-важно място в нашия живот.

5_5

Председателят на журито София Касидова, началник отдел „Стратегически анализи и развитие“ към ББР, поздрави присъстващите и заяви, че церемонията съвпада с публикуването на основното законодателство в областта на зелените финанси, така наречената таксономия. Тя благодари на участниците в конкурса, че са помислили смело и открито по темата за зелените финанси и им пожела успех.

Победителят в конкурса е Радостина Ивчева. Тя е докторант по програма "Икономика и икономическа политика" в Стопанския факултет на Софийския университет. Радостина Ивчева получи грамотата си от заместник-ректора на Университета доц. Георги Вълчев. Тя благодари на организаторите на конкурса за актуалната тема и в изказването си говори за необходимостта от зелени финанси в живота ни. Радостина Ивчева изрази радостта си, че днес се предприемат все повече инициативи за опазване на климата, а инициативи като конкурса и Академията дават по-широко поле за диалог и ни карат да се замислим как всеки може да допринесе за едно по-добро бъдеще.

Радослава Граничарска, която е класирана на второ място, благодари на организаторите на конкурса и засегна темата за мястото на България в проекта за зелени финанси. По думите ѝ всеки от нас трябва да бъде ангажиран и да бъде активна част от тази обща цел.

Цветанка Арнаудова, класирана на трето място, изрази вълнението си да е част от събитието и благодари за наградата. В изказването си тя засегна темата за бъдещето на зелените финанси. Благодари на организаторите и журито на конкурса и отбеляза, че той й дава стимул да поддържа интереса си към устойчивите инвестиции и финанси и тяхната регулация.

9_9

Втората част от съвместната инициатива на двете институции – „Академия за устойчиви инвестиции и финанси", ще стартира на 21 февруари с подкрепата на магистърски програми „Икономика и управление на публични ресурси", „Отговорно и устойчиво управление" и „Финанси, инвестиции и финтех" в рамките на подписаното споразумение между Софийския университет и Българската банка за развитие. Акцентите в програмата са върху знанията за зелени финанси, практики за устойчив, зелен бизнес, работа в областта на банковата дейност, научните изследвания, обработка на статистически данни и управление на средства от ЕС.