Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Възстановяване и устойчивост на икономиката – основен акцент в международната научна конференция, подкрепена от проекта SCHOLARNET

   

07.12.2021

 

Международният проект за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET за втора поредна година подкрепи престижната научна конференция на Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, която се проведе в хибридна форма – присъствено и онлайн – в края на ноември. Във встъпителните си думи деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев представи проекта SCHOLARNET, който се изпълнява в рамките на българската национална програма „Европейски научни мрежи“.

SCHOLARNET

В научния форум, посветен на най-актуалните проблеми в областта на икономиката и управлението, се включиха учени и изследователи с международен авторитет и признание. Проф. Изабел Шнабел, член на Съвета на директорите на Европейската централна банка, проф. Жил Руе от университета Париж-Сакле – Франция, проф. Фуад Жмокхол от Университета Сейнт Джозеф в Бейрут, Виктор Матчехин, зам.-декан по международно сътрудничество във Факултета по данъци, одит и бизнес анализи във Финансовия университет на Руската федерация, Джоузеф Фере Мас и Александър Михайлов от Университета в Рединг са само част от изтъкнатите международни изследователи, които споделиха резултатите от последните си научни разработки в рамките на научната конференция на тема „Екологични, социални и управленски предизвикателства за възстановяване и устойчивост”.

В продължение на два дни в рамките на единадесет специализирани научни сесии бяха обсъдени предизвикателствата и възможностите пред доброто управление на публичните предприятия, актуалните световни и европейски тенденции в областта на данъчното облагане, влиянието на кризата, причинена от COVID-19 върху световната икономика и др.

Като част от заложените приоритети за развитие на Стопанския факултет, беше организирана специфична сесия за докторанти и млади учени. Своите първи резултати в научните изследвания представиха докторанти от България, Албания, Ливан, Япония, Франция, Германия и Великобритания. Водещи изследователи дадоха ценни съвети относно методологията, научния синтез и анализ, както и възможността за публикуване в реферирани научни издания.

Богата културна програма, както и оживена дискусия върху взаимовръзката изкуство-пазари-изкуствен интелект съпътстваше научния форум и даде възможност за устойчивост на мрежата от контакти и за създаване на подходяща среда за генериране на идеи за взаимодействие и осъществяване на разнообразни изследователски проекти.

Международната научна конференция „Екологични, социални и управленски предизвикателства за възстановяване и устойчивост” допринесе съществено за изпълнението на заложените цели в проекта SCHOLARNET, насочени към насърчаване интеграцията на българските университети в Европейското изследователско пространство.