Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 02.09.2021 г. след дълго боледуване почина проф. дхн Стефанка Кирилова Пенева, дългогодишен преподавател в катедра „Физикохимия“ във Факултета по химия и фармация.

Целият професионален път на професор Пенева беше свързан с Университета, с Химическия факултет и с катедра „Физикохимия“. Всеотдайната научната дейност на професор Стефка Пенева, посветена на структурата и свойствата на калая, циркония, бисмута и техните оксиди намери значителен отзвук в специализираната литература и даде път на много дипломанти и докторанти, успешно защитили под нейното вещо ръководство. Университетската общност загуби един всеотдаен учен и преподавател, прекрасен колега и човек.

Поклон пред светлата й памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски”