Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / Engineer.BG Ltd./Инженер.БГ ООД

   

 

Заповядайте в Инженерна борса на Борса.bg и намерете актуални обяви за работа и стаж от водещи компании в техническия сектор!

80132144_166172944751726_428329353193979904_n

Инженер.БГ ООД е дигитална техническа медия с мисията да отговори на потребностите от актуална и коректна информация на инженерната общност у нас. От дълги години запознаваме специалистите с новостите от областта на индустрията и строителството чрез нашите виртуални списания и приложения – Инженер.bg, Борса.bg, Промо.bg, ДигиталнаИндустрия.bg и BalkanEngineer.com. В нашата Инженерна борса на Борса.bg можете да намерите актуални обяви за работа и стаж от водещи компании в техническия сектор.

Интернет страница на компанията: https://инженер.bg/

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://борса.bg/engineer/job

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZhODY2MjItMmVkMC00MmQ0LTkwMWEtZTA2YWRlOTJjZGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dca2b92c-2ba6-41cb-9e48-7b8e8da7b771%22%2c%22Oid%22%3a%226a5e05ac-25fb-4e1f-aeb9-89b90511d060%22%7d

Лице, представляващо компанията: Беатрис Тотева, 0887 755 542, beatris@balkanengineer.com

 

Виртуален щанд 2: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI4Mzc1MGEtYTlhYi00MmM2LWEzNzktNDE1YWU4N2UzMzgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dca2b92c-2ba6-41cb-9e48-7b8e8da7b771%22%2c%22Oid%22%3a%226a5e05ac-25fb-4e1f-aeb9-89b90511d060%22%7d

Лице, представляващо компанията: Весела Йорданова, 0886 12 65 20, v.yordanova@balkanengineer.com

 

Данни за връзка с представител на компанията: Беатрис Тотева, 0887 755 542, beatris@balkanengineer.com