Начало / Новини / Новини и събития / Стартира международен проект „Върхови постижения в научните изследвания и иновациите в областта на науката за колоиди и междуфазови повърхности за по-добро качество на живот“

   
Стартира международен проект „Върхови постижения в научните изследвания и иновациите в областта на науката за колоиди и междуфазови повърхности за по-добро качество на живот“

На 1 април 2021 г. стартира проектът „Върхови постижения в научните изследвания и иновации в областта на науката за колоиди и междуфазови повърхности за по-добро качество на живот“. Координатор е Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

Проектът се финансира от Министерството на образованието и науката в рамките на Националната програма „Европейски научни мрежи“. В него участват изследователи от Факултета по химия и фармация, Факултета по математика и информатика и Биологическия факултет на Софийския университет. Международни партньори са Департаментът по материалознание, ETH, Zurich, Щвейцария и Факултетът по химия, Университет на Барселона, Испания.

На 19 май 2021 г. се проведе първата среща на проекта, в която участие взеха чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов - заместник-ректор по научноизследователска и научна проектна дейност на Софийския университет “Св. Климент Охридски“, г-жа Карина Ангелиева - заместник-министър на образованието и науката (за периода септември 2018 – май 2021 г.) , която инициира създаването на националната програма „Европейски научни мрежи“, както и представители на трите партньорски организации.

Координаторът на проекта - проф. дхн Георги Вайсилов от Факултета по химия и фармация на Софийския университет, откри заседанието и представи основните цели и дейности по проекта. Бе учреден Комитет за наблюдение на проекта с председател проф. Константин Нейман, Факултет по химия, Университет на Барселона и заместник-председател проф. Лусио Иса, Департамент по материалознание, ЕТН, Zurich.

Бяха планирани и обсъдени дейностите за първата година на проекта. Първите две планирани събития ще се състоят през месец юли 2021 г. – 1-во лятно училище за млади учени на тема „Иновации и приложения на научните постижения в областта на науката за колоиди и междуфазови граници“, както и 1-ва Работна среща по проекта, имаща за цел да обобщи постиженията на участниците в проекта в областта на науката за колоиди и междуфазови граници.