Начало / Помощ

   

Информацията на сайта на СУ е два вида: публична и служебна. Служебната информация е предназначена само за студенти, преподаватели и служители на университета. За да получите достъп до нея е необходимо да се идентифицирате в сайта на СУ (чрез избор на командата “Вход”, достъпна от горния десен ъгъл на екрана от публичната част на Уеб портала на СУ). В екрана за идентифициране използвайте своето потребителско име и парола от СУСИ 4.

Ако нямате регистрация за системата СУСИ:

Потребителско име всеки студент може да получи онлайн на адрес http://cas.uni-sofia.bg/ след въвеждане на факултетен номер (само цифри) и ЕГН.

Първата парола е ЕГН на студента! Паролата се сменя след влизане в СУСИ-4.

Студентите от I курс в бакалавърските програми ще получат потребителско име и парола след записване на всички първокурсници по процедура, обявена на сайта след 1 септември. Моля, следете за допълнителна информация на сайтовете на отделните факултети.

Ако имате проблеми с идентификацията, се обръщайте към администратора на LDAP (потребителски имена и пароли) за Вашето звено или факултет (наличен в списъка по долу).

Не предоставяйте на никого информация за Вашите потребителско име и парола!

Не забравяйте след завършване на работа със служебната част (Интранет) от портала на СУ да се върнете към публичната част (команда “Изход”)!

 

LDAP администратори по факултети и звена:

Факултет Администратор Телефон
Философски факултет Зорница Ангелова 9711002495
Ваня Йосифова
Биологически факултет Мариана Модрева-Атанасова 8167 371
Факултет по математика и информатика Митко Янчев
Михаела Дилова
За контакт
02 8161 542
Факултет по журналистика и масова комуникация Христиана Владова 9308 409
9308 202
Мариела Николова
Таня Димитрова
Стопански факултет Десислава Лещарова 02 423 25 08
Красимира Тонова 02 801 30 83
Бистра Иванова 02 873 99 41
Анелия Стефанова 02 8738 310
Неда Николова 02 873 99 41
Боряна Райнова 02 8738 310
Геолого-географски факултет Даниела Анчева 9308 384
Физически факултет Николай Зографов 8161 832
Цветанка Василева 8161 872
Весела Мишева 8161 412
Факултет по класически и нови филологии Ливия Робертович 9308 525
Гергана Зашева
Факултет по педагогика Радмила Луканова 9308 337
Веселинка Ралева 9308 526
Факултет по славянски филологии Емилиян Николов 9308 387
Факултет по химия и фармация Радка Поптолева 8161 358
Здравка Тошева 8161 660
Людмила Дудева 8161 302
Факултет по науки за образованието и изкуствата Ася Попова 02 9706 243
Милка Белева 02 9706 234
Валентина Едуард 02 9706 237
Весела Гъркова 02 9706 267
Албена Димитрова 02 9706 244
Юридически факултет Евдокия Йорданова 02 944 22 17
Богословски факултет Христо Бъчваров 9890115/28
Исторически факултет Доника Цановска 9308 223
Юри Тодоров 9308 279
Медицински факултет Мария Мешалова 9607417
Мария Палешникова 9607550
Нонка Минева 9607417
Департамент по езиково обучение Симеон Хинковски 9308 558
ДИУУ Габриела Каменова 8080 748
Департамент по спорт Лора Минчева 9308 435
Ректоратска администрация Александър Лазаров 9308 707