Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Българската банка за развитие подписаха Меморандум за сътрудничество

   

26.04.2021

 

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков и изпълнителните директори на Българската банка за развитие Николай Димитров и Панайот Филипов подписаха Меморандум за сътрудничество между двете институции.

177954151_10159344403951907_5344516546842208406_n

Документът предвижда осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от Софийския университет чрез посещения на място в дружествата от Групата на ББР, срещи с експерти, организация на учебни и преддипломни стажове и практики и други инициативи в техен интерес и подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от съвместен интерес.

Софийският университет и Българската банка за развитие ще партнират при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на банковата дейност, финансирането на малки и средни предприятия, придобиването на дялови участия, добро корпоративно управление, обработка на статистически данни, финансови инструменти, управление на средства от Европейския съюз и други. Предвидено е и провеждането на съвместни научни прояви, обучения и конкурси, както и обновяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Софийския университет съобразно актуалните потребности на бизнеса, включително въвеждане на нови курсове и специалности.

В меморандума е предвидено и съвместно кандидатстване по проекти/програми в областите на интерес на двете страни и организиране на публични събития за представяне на добри практики в банковия сектор и обучение в тази област. По време на срещата беше обсъдено и създаването на програма за продължаваща квалификация „Академия за управление на финансови инструменти и средства от Европейския съюз“ по подобие на съществуващата вече „Академия за данъци и мита“ на Стопанския факултет на университета, която дава задълбочени теоретични и практически знания относно европейското и националното данъчно право и данъчен процес, както и митническото право и митническия контрол.