Начало / Новини / Новини и събития / Научно-практически уебинар „Здравните грижи и образование като практическо, изследователско и академично предизвикателство“

   
Научно-практически уебинар „Здравните грижи и образование като практическо, изследователско и академично предизвикателство“

На Световния ден на здравето 7 април 2021 г. Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) към Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски” организира научно-практически уебинар на тема: „Здравните грижи и образование като практическо, изследователско и академично предизвикателство“. В уебинара се включиха 65 участници от цялата страна – изследователи, практици, студенти, преподаватели, медици, терапевти, социални работници.

Форумът е част от работната програма на тематичен проект 80-10-29 / 2021 г. на Университетския фонд „Научни изследвания“ на тема „Концептуално и приложно многообразие на свързаността между формалното и неформално образование“ с научен ръководител проф. Силвия Николаева. Проектният екип обединява 28 преподаватели, докторанти, студенти от бакалавърските и магистърски програми към Факултета по педагогика, специализанти в програмите за следдипломна квалификация за учителска правоспособност към Факултета по педагогика, представители на базовите организации към Факултета и дългогодишните партньори на ЦИИНО.

1

Гост лектори на уебинара бяха: д-р Аджит Кулкарни – директор на Научно-изследователския институт по хомеопатия, Пуна, Индия; д-р Дора Пачова – директор на Центъра за здраве и образование "Едикта", София, председател на Асоциация на лекарите хомеопати в България, координатор на Подкомитета по образование към Европейския комитет по хомеопатия, представител за България в Международната медицинска хомеопатична лига; доц. д-р Людмила Червенкова – преподавател по кинезитерапия в Националната спортна академия „Васил Левски"; доц. д-р Светлана Ангелова – преподавател във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“; д-р Весела Банова – клиничен психолог и психоаналитик, член на комисията за борба с трафика на хора ГРЕТА към Съвета на Европа; д-р Ива Бонева – доктор по педагогика, изпълнителен директор на Сдружение за споделено учене "Ела", ръководител на проект „Едно училище за всички“. От Софийския университет участваха проф. Силвия Николаева, доц. Вержиния Боянова, доц. Светлана Ангелова, гл. ас. д-р Константин Теодосиев, гл. ас. д-р Берджухи Йорданова, д-р Симеон Сапунджиев.

2

Представените от лекторите теми очертаха богата палитра от изследователски и практически парадигми: холистични подходи и практики в медицината и образованието, психоаналитични направления в социалните грижи и подготовката на социалните работници, оригинално авторски разработки на университетски курсове и модели, представителни изследвания на детското благополучие, проучвания на тенденциите в услугите и дейностите за неформално учене и обучение у нас, и много други. Разнообразието от теми и тяхното интересно представяне от лекторите съдейства за това, форумът да премине в атмосфера на засилен интерес и активност от страна на участниците, които текущо представяха своите коментари, впечатления, въпроси и удовлетвореност както с изказвания, така и с активни коментари в чата на събитието.

3