Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Научна конференция “Inclusive Futures for Europe BEYOND Industrie4.0 and Digital Disruption”

   

10.02.2021

 

Конференцията ще се проведе в София на 30 септември - 1 октомври 2021 г. Организатори на научната проява са консорциумът по проекта Beyond4.0, Българската академия на науките, Европейското училище за социални иновации ESSI, Европейската мрежа за социални иновации EUWIN и проект Paradigms4.0. Програмата на конференцията ще се фокусира върху обмена на резултати от скорошни изследвания в различни проявления на дигиталната трансформация върху труда и заетостта.

oxMY7xOfL5bVrtnChPsL1FVJzIgNFvkMh98RBLjK

Изследователският проект BEYOND4.0 е финансиран от Европейската комисия и се осъществява в рамките на програмата HORIZON2020. Проектът изучава дигиталната трансформация в регионите на ЕС, как тя се отразява на икономическото им развитие, социалните ефекти върху заетост, умения и социална сигурност. Осъществява се от консорциум от девет европейски научни организации и университети (от България, Германия, Великобритания, Испания, Нидерландия, Финландия и Франция) под ръководството на TNO – Нидерландската организация за приложни научни изследвания.

В следствие на настоящата Covid-19 обстановка начинът на провеждане на конференцията (виртуално, присъствено или хибридно) ще бъде определен през идните два месеца, и ще бъде обявен на сайта на проекта.

Резюме и текстове може да изпращате на имейл sofia2021@beyond4-0.eu

Повече информация за лекторите и конференцията можете да намерите тук .