Начало / Новини / Новини и събития / Заповед на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

   
Заповед на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

На основание чл. 120 б от Кодекса на труда, чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 2, т. 5 и 10 от ПУДСУ, във връзка с РМС № 26.08.2020 г. за удължаване до 30 септември 2020 г. на срока на обявената с РМС № 325 от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС № 378 12.06.2020 г., РМС № 418 от 25.06.2020 г., РМС № 482 от 15.07.2020 г. и РМС № 525 от 30.07.2020 г., съгласно заповеди на Ректора № РД-19-124 от 08.03.2020 г., № РД-19-139 от 13.03.2020 г., № РД-19-140 от 18.03.2020 г., № РД-19-143 от 23.03.2020 г., № РД-19-172 от 07.05.2020 г., № РД-19-179 от 21.05.2020 г., № РД-19-214 от 12.06.2020 г. и № РД-19-258 от 26.06.2020 г. и с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, със заповед № РД-19-321/27.08.2020 г. ректорът удължава до 30 септември 2020 г. срока на действие на заповедите № РД-19-124 от 08.03.2020 г ., № РД-19-139 от 13.03.2020 г. , № РД-19-140 от 18.03.2020 г. , № РД-19-143 от 23.03.2020 г ., № РД-19-172 от 07.05.2020 г. , № РД-19-179 от 21.05.2020 г. № РД-19-214 от 12.06.2020 г . и № РД-19-258 от 26.06.2020 г .