Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че на 28 юли 2020 г. след кратко боледуване почина проф. д-р Симеонка Бъчева, дългогодишен преподавател във Факултета по педагогика на Алма Матер.

Опелото ще се състои на 29 юли 2020 г. от 12.30 ч. в черквата към Централните софийски гробища.

Проф. д-р Симеонка Бъчева е преподавател във Факултета по педагогика в продължение на повече от тридесет години. Била е член и ръководител на катедра "Теория на възпитанието", впоследствие и член на катедра "Дидактика". Изследванията й също са в двете основни направления на педагогическата наука - Теория на възпитанието и Дидактика. Тя ще остане в историята на педагогическото познание с разработките си най-вече в областта на проблематиката "Семейство и възпитание". Проф. Бъчева предлага класификация на семействата като възпитателна среда за децата в зависимост от характера на семейните взаимоотношения. Типовете семейства, които изследва и описва, разкриват уникалната й педагогическа и психологическа подготовка и усет за проникване в същността на сложни социални явления, каквито са семейството, семейното възпитание и родителското поведение. Създава значим труд, посветен на единственото дете в семейството, който заедно със студиите и статиите, посветени на актуални педагогически проблеми е и ще бъде ценен източник за ориентация на поколения студенти по педагогика за истинските ценности в семейните отношения.
Тя беше и ще остане за цялата общност на Факултета по педагогика в Алма Матер прекрасен колега и съветник в трудни житейски ситуации, а с непримиримия си и устремен дух - пример за честност и почтеност.

Поклон пред светлата й памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“