Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Aгенция за държавна финансова инспекция обявява конкурс за заемане на вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ и "финансов инспектор" в дирекция „Инспекционна дейност“

   

23.06.2020

 

1Untitled

 

 

АДФИ – перспективната професионална възможност

 

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „финансов контрольор“ в Агенция за държавна финансова инспекция - считано от 20.06.2020 г.

 

Конкурс за заемане на четири вакантни длъжности „финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“, както следва - публикуан на 19.06.2020 г.

 • една вакантна длъжност „финансов инспектор“ в Първи отдел (с място на работа гр. София);
 • една вакантна длъжност „финансов инспектор“ във Втори отдел (с място на работа гр. София);
 • една вакантна длъжност „финансов инспектор“ в Четвърти отдел (с място на работа ИРМ – София област);
 • дна вакантна длъжност „финансов инспектор“ в Шести отдел (с място на работа ИРМ – гр. Сливен);
 • Обявление
 • Декларация
 • Заявление за участие в конкурс

 

Конкурс за заемане на пет вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“, както следва - публикуан на 19.06.2020 г.

 • две вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в Първи отдел (с място на работа гр. София)
 • три вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в Пети отдел – една в ИРМ - гр. Стара Загора, една в ИРМ - гр. Смолян и една в ИРМ - гр. Кърджали
 • Обявление
 • Декларация
 • Заявление за участие в конкурс

 

Конкурс за заемане на шест вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“, публикуван на 12.05.2020 г.:

 

Конкурс за заемане на една длъжност „младши експерт“, публикуван на 02.04.2020 г.

 

Конкурс за заемане на длъжност "Главен експерт" публикуван на 24.03.2020 г.

 

Конкурс за заемане на две длъжности "Старши финансов инспектор" публикуван на 28.02.2020 г.

 

Конкурс за заемане на длъжност "Главен финансов инспектор" публикуван на 28.02.2020 г.

 

Признаване на професионална квалификация за регулирана професия „финансов инспектор”