Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Критики и критически практики), обявен в Държавен вестник, бр. 93 от 26 ноември 2019 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Марин Христов Бодаков

Материали:

Резюме на научните трудове на гл. ас. д-р Марин Бодаков

Рецензии:

  • проф. д.н. Амелия Личева BG / EN
  • проф. дфн Николай Аретов BG / EN

Становища:

  • проф. дфн Милко Петров BG / EN
  • проф. дфн Албена Хранова BG / EN
  • проф. д-р Пламен Шуликов BG / EN
  • доц. д-р Ефрем Ефремов BG / EN
  • доц. д-р Владимир Донев BG / EN