Начало / Новини / Новини и събития / Педагогически форум „Филологически и социокултурни проблеми на русистиката“

   
Педагогически форум „Филологически и социокултурни проблеми на русистиката“

През декември 2019 г. в София се проведе педагогически форум, в който участваха студенти, директори на детски градини и училища, възпитатели, учители и методисти, експерти, преподаватели във висши училища и представители на образователни институции – общо 253 специалисти от Армения, Афганистан, България, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Руссия, Северна Македония и Украйна.

Форумът бе проведен от Руския държавен педагогически университет „А. И. Херцен” (Санкт-Петербург, Руска Федерация), съвместно с Катедра „Руски език” на Софийския университет „Св Климент Охридски”, с подкрепата на Министерството на просветата на Руската Федерация и при съдействието на официалното представителство на Россътрудничество в София, Българската национална мрежа на преподавателите по руски език и култура и Института за национална памет.

На 13 декември 2019 г. в Софийския университет „Св Климент Охридски” се състоя работна среща, на която бяха обсъдени организационни въпроси. Професорите от руските университети се запознаха с колегите си от катедра „Руски език”, с ръководството на Факултета по славянски филологии, разгледаха сградата на Ректората и посетиха Музея по палентология и исторична геодезия.

4-1

В Руския културно-информационен център се състоя откриването на Педагогическия форум, пленарното заседание и майсторските класове. Участниците бяха приветствани от Олга Широкова – ръководител на представителството на Россътрудничество в София, проф. д.п.н. Елизавета Хамраева – ръководител катедра на предуниверситетско образование по руски език като чужд на Московския държавен педагогически университет, директор на Междууниверситетския център за билингвално и поликултурно образование на Руския държавен педагогически университет „А. И. Херцен”, проф. д-р Татяна Алексиева – ръководител катедра „Руски език” на Софийския университет „Св Климент Охридски”, д-р Стоянка Почеканска, държавен експерт в Министерството на образованието и науката на Република България и Роберт Шестаков – представител на Министерство на образованието и науката на Руската Федерация.

3-1

В рамките на форума се състоя и награждаването с медал „Пушкин” на доц. Тодор Минчев и Виолета Миланова – главен учител в 133 СУ „А. С. Пушкин” за техния принос в развитието на русистиката в България. Наградите връчи проф. д.ф.н. Сергей Кузнецов – директор на ресурсния център за комуникативни компетенции на Санктпетербургския държавен университет, заместник-директор на Научно-изследователския институт по проблемите на държавния език и вицепрезидент на МАПРЯЛ.

На пленарното заседание проф. Е. Хамраева и проф. С. Кузнецов засегнаха въпроси от стратегическо важно значение в областта на преподаването на литература и руски език като чужд.

2-1

Проф. д.ф.н В. А. Ефремов, от катедрата по руски език на Руския държавен педагогически университет „А. И. Херцен”, проф. д.п.н. Е.А. Хамраева, проф. д.ф.н. В.М.Мокиенко от катедрата по славянска филология на Санктпетербургския държавен университет, проф. д.ф.н Е.Ю. Иванова от катедрата по славянска филология на Санктпетербургския държавен университет проведоха майсторските класове.

Постигнаха се основните цели на форума: разпространение на иновационния опит на руската русистика, натрупан в сферата на преподаването на руски език като чужд; разширяване на научно-методическото сътрудничество между учителите по руски език в училищата и университетските преподаватели в различни образователни организации в Русия и България; усъвършенстване на професионалните компетенции на участниците във форума чрез разширяването на техните социокултурни, лингводидактически и педагогически компетенции, запознаване с иновационните технологии в преподаването; организиране на системност в повишаването на квалификацията на преподавателите по руски език в Република България.

1-1

Участниците в Педагогическия форум имаха възможност да общуват както помежду си, така и с лекторите и в неформална обстановка. Всички присъстващи се обединиха в оценката, че мисията на Форума – обмен на опит в сферата на преподаване на руски език и руска литература е постигната и високо оцениха значението му за повишаване на качеството на преподаване на руски език и популяризирането на руската култура и литература.

Участниците изразиха своята благодарност към организаторите – Руския държавен педагогически университет „А. И. Херцен, изтъкнаха ролята на Катедра „Руски език” на Софийския университет „Св Климент Охридски” и подкрепящите организации, и отбелязаха приноса на Педагогическия форум „Филологически и социокултурни проблеми на русистиката“ за развитието на международното сътрудничество.