Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми

   
feba

 

 

Прием от зимния семестър на 2021/2022 учебна година

  • Справочник за кандидатстващите в магистърски програми в ПН 3.7 Администрация и управление за учебната 2021/2022 г.
  • Справочник за кандидатстващите в магистърски програми в ПН 3.8 Икономика за учебната 2021/2022 г.

 

Вижте тук таксите (за граждани на България и ЕС) за ОКС "Магистър", платено обучение - за учебната 2021/2022 г.

 

Магистърски програми с прием за студенти, които НЯМАТ бакалавърска или друга магистърска степен в ПН 3.7 Администрация и управление и ПН 3.8 Икономика
Бизнес администрация – 2 семестъра, редовно обучение, зимен и летен прием
Икономика и финанси – 2 семестъра, задочно обучение, зимен и летен прием

 

Магистърски програми в ПН 3.8 Икономика
1) задочно обучение с прием за специалисти и неспециалисти:
Енергийни пазари и услуги – 2 семестъра, зимен прием
НОВА: Икономика и управление на публични ресурси – 2 семестъра, зимен прием
Митнически и данъчен контрол – 2 семестъра, зимен и летен прием
Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите – 2 семестъра, зимен и летен прием
Фасилити мениджмънт – 2 семестъра, зимен прием
2) редовно обучение с прием за специалисти и неспециалисти:
Аутсорсинг проекти и компании – 2 семестъра, зимен прием
Икономика и право – 2 семестъра, зимен прием
Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език / Applied Econometrics and Economic Modelling – 3 семестъра, зимен прием - в партньорство с Experian
Счетоводство и одит – 3 семестъра, зимен прием
ОБНОВЕНА: Финанси и банково дело 3 семестъра, зимен прием - в партньорство с Пощенска банка
НОВА: Финанси, инвестиции и финтех – 3 семестъра, зимен прием
НОВА: Финанси, счетоводство и анализ на големи данни – 3 семестъра, зимен прием
3) редовно обучение с прием САМО за студенти с бакалавърска или друга магистърска степен в ПН 3.7 Администрация и управление и ПН 3.8 Икономика:
НОВА: Изкуствен интелект за бизнес и финанси – 2 семестъра, зимен прием
4) редовно обучение в рамките на 4 семестъра (специалисти и неспециалисти), включително за студенти с бакалавърска степен в ПН 3.8 Икономика със 180 или 210 кредита:
Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език / Applied Econometrics and Economic Modelling - 4 семестъра, летен прием - в партньорство с Experian
Счетоводство и одит – 4 семестъра, зимен прием
НОВА: Финанси, инвестиции и финтех – 4 семестъра, зимен и летен прием

 

Магистърски програми в ПН 3.7 Администрация и управление
1) задочно обучение с прием за специалисти и неспециалисти:
Бизнес администрация – управление и предприемачество – 2 семестъра, зимен и летен прием
Дигитален мениджмънт в туризма – 2 семестъра, зимен прием
НОВА: Отговорно и устойчиво управление – 2 семестъра, зимен прием
2) редовно обучение с прием за специалисти и неспециалисти:
Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси – 2 семестъра, зимен прием
Бизнес администрация – стратегическо управление – 2 семестъра, зимен прием
НОВА: Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор – 2 семестъра, зимен прием
Дигитален маркетинг – 2 семестъра, зимен прием
3) редовно обучение с прием за специалисти с обучение на английски език:
Business Administration - Human Resources Development / Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език – 2 семестъра, зимен и летен прием
Business Administration - Strategic Management / Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език – 2 семестъра, зимен и летен прием
Management Information Systems / Управленски информационни системи с обучение на английски език – 3 семестъра, зимен прием
4) редовно обучение в рамките на 4 семестъра (специалисти и неспециалисти), включително за студенти с бакалавърска степен в ПН 3.7 Администрация и управление със 180 или 210 кредита:
Business Administration - Human Resources Development / Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език – 4 семестъра, зимен и летен прием
Business Administration - Strategic Management / Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език – 4 семестъра, зимен и летен прием
Management Information Systems / Управленски информационни системи с обучение на английски език – 4 семестъра, зимен прием

 

Вижте тук таксите (за граждани на България и ЕС) за ОКС "Магистър", платено обучение - за учебната 2021/2022 г.

 

 

 

(ПРИКЛЮЧИЛ) Прием от летния семестър на 2020/2021 учебна година

Специалност "Икономика и финанси" - представяне на програмите
НОВА: Финанси и инвестиции (4-семестриална)
Applied Econometrics and Economic Modelling / Приложна иконометрия и икономическо моделиране - в партньорство с Experian
Икономика и право
Икономика и финанси (задочно обучение)
Митнически и данъчен контрол (задочно обучение)
Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)
Счетоводство и одит
Специалност "Стопанско управление" - представяне на програмите
Business Administration - Human Resources Development / Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси (на англ. език)
Business Administration - Strategic Management / Бизнес администрация - Стратегическо управление (на англ. език)
Бизнес-администрация

 

 

 

facebook.com/stopanski.fakultet Студентски въпроси и отговори от инспекторите: facebook.com/feba.masters