Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че ни напусна проф. дфн Цветан Йотов, дългогодишен преподавател във Факултета по славянски филологии.

Поклонението ще се състои на 23 януари 2019 г. (сряда), от 14.30 ч. в Храм „Св. Троица“, кв. „Св. Троица“, София (близо до метростанция „Константин Величков“).

Проф. Цветан Йотов е роден през 1934 г. в село Врабево, Ловешки окръг. През 1959 г. той завършва с отличие Филологическия факултет на Софийския университет, специалност „Руска филология“. През 1963 г. Цветан Йотов започва работа като асистент в Катедрата по руски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализира психолингвистика, теория на комуникацията и руска разговорна реч в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, както и диалектология в Института по руски език „В. В. Виноградов“. През 1977 г. защитава блестящо дисертация на тема „Некоторые структурно-функциональные характеристики диалога“ под научното ръководство на световноизвестния психолингвист проф. А. А. Леонтиев в Института по руски език „А.С. Пушкин“, гр. Москва.

През 1979 г. проф. Цветан Йотов публикува монографията си „Диалог в общении и обучении“, като новаторският му подход към анализа на диалога намира широк отклик сред лингвистите в много страни. Сред фундаменталните му трудове са също така монографиите „Лингвистика одновременного говорения“ (1991) и „Синтаксис современного русского языка“ (1992, в съавторство с Бл. Блажев). Централно място в научното творчество на проф. Цветан Йотов заема докторската му дисертация Разговорът и неговият глобален лингвистичен модел“ (1994), която представя оригинална методология за конструиране на глобалния модел на устно-разговорния дискурс въз основа на теорията на музикалната импровизация. Той е автор и на многобройни езиковедски статии, получили широко международно признание.

Проф. Цветан Йотов разработва редица авторски лекционни курсове: Синтаксис на съвременния руски език, Психолингвистика, Устна комуникация и дискурс, Разговорът и неговият дискурс, Колоквиални универсалии, Съпоставителен анализ на речта, Социалните стереотипи в разговора и др. Гост-лектор е във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Белоруския държавен университет, Харковския държавен университет и др.

Дълги години проф. Йотов ръководи Катедрата по руски език, заместник-декан е на Факултета по славянски филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1994 до 1998 г. е президент на Българската асоциация по психолингвистика. Член е на INSOLISO (Международно социолингвистическо дружество), ISAPL (Международна ассоциация по приложна психoлингвистика), IADA (Международна ассоциация за анализ на диалога) и др. Дълги години е заместник-председател на специализирания научен съвет по езикознание към ВАК.

Проф. Цветан Йотов е изтъкнат учен с международен авторитет и всеотдаен преподавател. Той посвети повече от половин век на българската езиковедска наука и вдъхнови много свои студенти и колеги да продължат изследователската му дейност.

Поклон пред паметта му!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски“