Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че ни напусна проф. д-р Петър Славейков, дългогодишен преподавател в Геолого-географския факултет.

Петър Славейков получава средното си образование в 32 СОУ “Св. Климент Охридски” през 1974 г. През 1984 г. завършва специалност „География“ с втора специалност „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и постъпва на работа като учител в 92 СОУ, в София. В периода 1985-1986 е асистент във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, а от 1986 г. е редовен докторант в Геолого-географския факултет. През 1990 г. защитава успешно докторска дисертация и през същата година започва работа като старши асистент в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 1997 г. е доцент, а от 2007 г. професор в същия факултет. През 2006 г. става магистър по право във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

Едновременно с преподавателската си дейност в Софийския университет проф. Петър Славейков чете лекции и в Университета за национално и световно стопанство, Военната академия „Г. С. Раковски”, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, филиал Смолян, Академията на МВР.

Научните интереси на проф. Славейков и основните лекционни курсове, които чете, са: Геодемография, Етногеография, География на населението и селищата, Електорална география, Демография, Демография и управление на човешките ресурси.

Той е автор на повече от 150 научни публикации, от които над 30 в чужбина - Германия, Гърция, Полша, Сърбия, Македония, Азербайджан, Монголия и др. Сред тях изпъква монографията „Етногеография”, издадена от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

Проф. Петър Славейков е инициатор за разкриването на нова специалност в Геолого-географския факултет – „Регионално развитие и политика“ и е първият ръководител на новосъздадената катедра „Регионално развитие”. В периода 2003-2011 г. е декан на Геолого-географския факултет и член на Академичния съвет на Алма матер. Организационните и делови качества на проф. Славейков са високо оценени и в периода 2012 - 2013 г. е председател на Селскостопанската академия в България.

Проф. Петър Славейков е председател на Балканската географска асоциация, учредител на Балканската асоциация по алтернативен туризъм „Балкания”, член е на Управителния съвет на Асоциацията на експертите в туризма, член на АЗКОН, почетен доктор е на Селскостопанската академия на Русия, а също и академик на Селскостопанската академия в Монголия.

Академичната общност на Софийския университет загуби обичан и уважаван колега, преподавател с голяма ерудиция и авторитет.

Поклон пред паметта му!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"