Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет "Св. Климент Охридски" запазва убедително водещото си място в Рейтинговата система на висшите училища

   
Софийският университет "Св. Климент Охридски" запазва убедително водещото си място в Рейтинговата система на висшите училища

Софийският университет “Св. Климент Охридски” заема първо място в 17 професионални направления, в които обучава студенти, в осмото поредно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2018 г.

Данните от рейтинговата система категорично показват, че Софийският университет продължава да е лидер по отношение и на качеството на научните си изследвания и е висшето училище с най-висок индекс на цитируемост.

Допълнително се затвърждава положителната тенденция за нарастване на средния осигурителен доход на студентите, завършващи Софийския университет, особено в направленията „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Политически науки“. Завършилите Софийския университет в направление „Информатика и компютърни науки“ и „Математика“ продължават да са най-високо платените в страната.

Общите данни за Софийския университет доказват, че академичното ниво на студентите, завършващи висшето си образование в Алма матер, е на изключително високо, а данните за тяхната реализация и научните постижения на академичния състав го правят сравним с висшите училища в чужбина.